Flyselskap

SAS: Høy oljepris ga kraftig resultatsmekk

kraftig resultatsmekk

Høy oljepris er årsaken til at SAS-resultatet er svekket i første kvartal. SAS-sjef Richard Gustafson tror likevel på et positivt resultat for 2019.

Resultat per aksje ble minus 1,25 svenske kroner, mot minus 0,88 svenske kroner ved samme korsvei i fjor. Resultatet før skatt ble minus 576 millioner svenske kroner, sammenlignet med minus 285 millioner svenske kroner i samme periode året før.

SAS melder om et resultat etter skatt på minus 469 millioner svenske kroner i sitt regnskapsmessig 1. kvartal 2019. Mot minus 249 millioner svenske kroner i samme periode året før.

Økt omsetning – kraftig resultatsmekk

Driftsresultatet i første kvartal, som strekker seg fra november i fjor til januar i år, viser et underskudd på 461 millioner svenske kroner. Det er en klar forverring fra underskuddet på 183 millioner i samme periode i fjor.

SAS-sjefen peker på stabilitet i den operasjonelle virksomheten. Antallet passasjerer økte med 2,1 prosent i det skandinaviske markedet, og antallet tilgjengelige flyseter økte med 4,4 prosent fra første kvartal i fjor. Dette planlegges økt med 1 prosent i neste kvartal.

Vi fortsetter å hele tiden investere i og utvikle vårt tilbud. Han viser blant annet til oppgradering av fly, fast track i Tromsø og arbeid med en ny langdistansemodell.

Rickard Gustafson – CEO, SAS.

Tøft marked

SAS har lykkes i større grad enn konkurrenten Norwegian med å ta seg bedre betalt av passasjerene mens oljeprisen har steget. De siste månedene har såkalt enhetsinntekt – inntekt pr. sete pr. kilometer – steget mellom fire og syv prosent fra samme periode året før. Derimot har valutakurser jobbet imot selskapet og valutajustert er prisnivået derfor bare svakt høyere enn året før.

SAS omsatte i første kvartal for 9,53 milliarder svenske kroner, opp fra 8,98 milliarder i samme kvartal året før.

I sine utsikter for 2019 skriver SAS at selskapet venter fortsatt store svingninger i oljeprisen, en fortsatt svekkelse i den svenske kronen, og usikkerhet knyttet til økonomiske og politiske konflikter