Flyselskap

SAS: Ekstreme krav fra pilotforbundet

Ekstreme krav fra pilotforbundet
Foto: SAS

Kollektivavtale forhandlingene er i gang i  Sverige. Partene SAS og pilotforbundet står langt fra hverandre.

Kollektivavtale forhandlinger er igang mellom flyselskapet SAS og den Svenske Pilotforening. Forhandlingene gjelder kollektive avtaler for piloter ansatt av svenske SAS. Men det er allerede klart at selskapet og pilotforeningen står langt fra hverandre. Et krav om 20 prosent i lønnsøkning, betegner Svenske Transportföretagens forhandlingssjef Torbjörn Granevärn kravet som “Utenkelig”.

Svenske piloter er en kvalifisert og kompetent faggruppe. Jeg har god tro på at vi vil komme til enighet. Det som bekymrer meg er at kravene ikke kan løses innenfor rammen av den svenske lønnsøkningen, det såkalte märket (tilsvarende Frontfagsmodellen).

Nivået som er satt av industrien parter lander rett under 2,2 prosent i 2019. Det er således lønnsøkningen som de fleste svensker som omfattes av kollektivavtaler vil motta i gjennomsnitt i løpet av året.

Lønnskravene til pilotene ville bety en kostnadsøkning på om lag 20 prosent, og med de samlede kravene ville kostnadsøkningene utgjøre nesten 45 prosent. Det er utenkelig.

Torbjörn Granevärn, Forhandlingssjef i Svenske Transportföretagen til svenske TT.

Samlet vurderer han pilots krav til kostnadsøkninger for SAS på nesten 45 prosent, og han har ikke hørt hvordan dette skal finansieres. Ifølge Transportforetagen er gjennomsnittslønn for SAS-pilot inkludert lønnstilskudd og godtgjørelser SEK 93 000 per måned.

Pilotforeningen ønsker ikke å kommentere noen tall på dette tidspunktet.

Samtidig vil pilotens krav også bety fem færre arbeidsdager per år, og at arbeidsgiverens rett til å lede og fordele arbeidet (styringsretten) bli sterkt begrenset. SAS og det Svenske Pilotforbundet inngikk avtaler så sent som i august i fjor.

– En moderat lønnsøkning er nødvendig for at selskapet skal kunne fortsette sitt arbeid for å skape en bærekraftig luftfart, sier Torbjörn Granevärn.

 

Fakta om årets lønnsoppgjør i Norge

  • Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, noe som betyr at det skal forhandles samordnet og kun om lønn.
  • Oppgjøret i privat sektor startet med at LO overleverte sine krav til NHO mandag 11. mars. Selve forhandlingene begynner 13. mars, og avsluttes den 14. mars.
  • Forhandlingene bygger på den såkalte frontfagsmodellen, som innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler først, og at resultatet lager en norm som etterfølgende tariffområder følger.
  • Begge parter har på forhånd uttalt at det er rom for reallønnsvekst i årets oppgjør. I så fall må lønnstillegget bli høyere enn prisveksten, som Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) har anslått til 2,2 prosent.

Kilde: Svenska Dagbladet