Flyselskap

Pilotene og SAS har brutt forhandlingene i Norge – siste håp er i Danmark

Pilotene og SAS
Foto: SAS

 

Forhandlingene mellom SAS og pilotene har brutt sammen i både Norge og Sverige. Torsdag finner de siste samtalene sted i Danmark.

Pilotene og SAS bryter forhandlingene i Norge. Tidligere i år brøt pilotene forhandlingene med svenske SAS i Sverige. Nå er siste håp samtalene som begynner i København denne uken.

SAS som nå har gått gjennom to runder med forhandlinger har klokkertro på at man skal få til enighet i København denne uken.

Det bekrefter både Norske SAS-Flygeres Forening (NSF) og SAS til nettstedet  E24 tirsdag kveld.

De fagorganiserte pilotene i SAS Pilot Group forhandler på tvers av landegrensene. Det betyr at eventuelle betingelser som vedtas i København, også vil gjelde for norske og svenske piloter.

Det har vært brudd i Sverige, så fikk vi flyttet SAS litt, deretter har vi gått i brudd i Norge, og skal nå forhandle videre i København.

Christian Laulund, leder i Norske SAS-Flygers Forening (NSF) til E24.

Bonus som pressmiddel

Da SAS la frem årsrapporten for regnskapsåret 2018, som var det beste SAS-resultatet siden 90-tallet, presenterte selskapet også en engangsutbetalt bonus, som skal gå til alle ansatte i selskapet.

SAS har satt av 100 millioner svenske kroner, som skal fordeles likt på omtrent 10.000 ansatte. Men bonusen kommer med betingelser som er knyttet til hvordan selskapet gjør det og eventuelle hendelser i 2019.

NSF frykter at bonusen vil bli brukt som et pressmiddel når de fire fagforeningene som har samlet seg i SAS Pilot Group skal reforhandle sine kollektivavtaler.

Fare for pilotstreik SAS skal pensjonere
Foto: SAS

Betingelsene

Betingelsene er at ansatte leverer på SAS sitt spareprogram. Spareprogrammet skal gi en innsparing på 0,9 milliarder svenske kroner alene i 2019. Videre betingelser er  at det ikke inntreffer noen ekstraordinære hendelser som er innenfor SAS sin egen kontroll og har innvirkning på selskapets merkevare, inntekter eller kostnader.

Nå frykter Norske SAS-flygeres forening (NSF) at bonusen vil bli brukt som et pressmiddel når de fire fagforeningene som har samlet seg i SAS Pilot Group skal reforhandle sine kollektivavtaler.

Pilotene skal til våren gjennom krevende forhandlinger om en ny tariffavtale, og i verste fall kan en kostbar streik ramme bonusen som skal fordeles på alle ansatte i selskapet.