Flyselskap

Brudd i forhandlingene mellom SAS-pilotene og SAS

Brudd i forhandlingene

Det er brudd i pilotforhandlingene i SAS i hele Skandinavia. I forhandlingene om ny tariffavtale er samarbeid, forutsigbar arbeidstid og markedslønn viktige forhandlingsspørsmål.

SAS Pilot Group (SPG), som består av SAS-piloter i Norge, Sverige og Danmark, har tidligere brutt forhandlingene i Norge og Sverige. Mandag ble pilotforhandlingene brutt også i Danmark, og forhandlingene går nå til mekling. SPG har meldt konflikt fra klokken 00:00 fredag 26. april i Danmark, Norge og Sverige. Hvis partene ikke lykkes med mekling, vil en eventuell konflikt tidligst bryte ut etter påske. Påsketrafikken vil derfor ikke bli berørt for våre passasjerer.

Videreføring av samarbeidsavtaler

Før forhandlingene i det hele tatt kom i gang valgte SAS ensidig å fjerne etablerte avtaler om samarbeid, produksjon, karriereutvikling og ansiennitetssystemer. Det er uforståelig hvorfor disse avtalene er uforenlige med et fremgangsrikt SAS, når selskapet lenge har klart seg godt med disse avtalene.

– SAS ønsker å fremstille forhandlingene som en kamp om en unaturlig begrensning av styringsretten, noe som er fullstendig feil. Vårt krav er at avtalene og intensjonene bak disse respekteres. SAS tjente 1,7 milliarder i 2017 og 2,1 milliarder i 2018 med disse avtalene. Det er derfor ingen grunn til at avtalene ikke skal videreføres, sier Christian Laulund og Jan Levi Skogvang, som representerer de norske pilotene i SPG.

Uholdbar turnusordning – krever større forutsigbarhet

Skillet mellom arbeid og fritid er viktig for de fleste arbeidstakere, og er også et hovedspørsmål i SAS-forhandlingene.

– Majoriteten av pilotene i SAS har ingen styring på når og hvor lenge de skal jobbe. Det eneste pilotene ofte vet om sin arbeidstid for neste måned er at de kun har én frihelg. I verste fall risikerer de å måtte jobbe sju helger på rad. Dette er uholdbart. Å ikke kunne planlegge livet sitt er en stor belastning, vi har derfor krevd større forutsigbarhet i vår turnus. Dessverre viser SAS liten forståelse for dette kravet, sier Laulund og Skogvang.

Brudd i forhandlingene
Foto: SAS

Markedslønn

SAS har valgt å gå ut i pressen under forhandlingene med historier om høye lønnskrav.

– Faktum er at vi har bedt SAS om en markedstilpasning av vår lønn. Pilotene i SAS har gjennom flere år bidratt til lønnsomhet i SAS. Tidligere ønsket SAS alltid å sammenligne oss med andre flyselskaper. Når lønn og arbeidstidsordninger nå er dårligere enn andre seriøse selskaper vi kan sammenligne oss med, nekter SAS å diskutere markedslønn for piloter, sier Laulund og Skogvang.

– Vi ber om å ta del av verdiskapningen på lik linje med piloter i andre selskaper. SAS har blankt avvist å snakke med oss om dette. Vi opplever at selskapet bruker vårt krav om markedslønn mot oss i et forsøk på å sette pilotene i et dårlig lys overfor kollegaer og kunder gjennom utspill i pressen, sier Laulund og Skogvang.

SAS Pilot Group (SPG)består av Dansk Pilotforening (DPF), Norske SAS-flygeres Forening (NSF), Scandinavian Norge Flygerforening (SNF) og Svensk Pilotförening (SPF).

SAS Pilot Group organiserer 95% av alle SAS-piloter i Danmark, Norge og Sverige.