Flyselskap

Norwegian jobber fortsatt med Sibir korridoren

Boeing 787 Dreamliner – Foto: Norwegian

 

Utfordringen forblir fortsatt uløst. Men denne gangen har Bjørn Kjos en mye bedre politisk støtte med seg når han diskuterer mulighetene for å åpne det russiske luftrommet for Norwegian.

Denne uken dro Bjørn Kjos til Moskva for det han kalte bransje kontakter på Twitter. Det er neppe en vill gjetning at dagene i Moskva også ble brukt til diskusjoner med russiske myndigheter om trafikken over Sibir til Asia.

Det er ikke kjent første gang Norwegian tar opp problemet og det faktum at de utelukkes fra driften av Sibir-korridoren, alt sammen med henvisning til en over femti år gammel avtale. Denne gangen kan imidlertid Bjørn Kjos få muligheten til å legge litt større trykk på samtalene. Flerparti regjeringen i Norge har for første gang satt utfordringen på agenda i regjerings plattformen. Alle forsøk på å få fram en ny avtale er imidlertid strandet, selv om spørsmålet har vært ganske høyt i det politiske hierarkiet.

Det som kan ha drevet regjeringens engasjement denne gangen er det faktum at turistene flyter fra Kina og resten av Asia, risikerer å velge andre destinasjoner enn Norge. Oslo har en første direkte forbindelse til Beijing med et kinesisk flyselskap. Dersom Norwegian også skulle få trafikk-rettigheter og med de rutene Norwegian har lovet til Kina, Japan og Korea, vil det gi den norske reiselivsnæringen et enormt løft.

Dette er Sibir korridoren

  • Sommeren 2013 startet Norwegian langdistanse fra Skandinavia til Thailand og USA.
  • De første årene måtte Norwegian fly en omvei rundt Russland på vei mot Thailand. I fjor fikk selskapet tillatelse til å fly fra Norge over Russland i europeisk luftrom.
  • Flyruter fra Skandinavia til Øst- og Sørøst-Asia går gjennom en Sibir-korridoren. Dener regulert av en luftfartsavtale fra 1956 mellom de tre skandinaviske landene og Russland. Den gir SAS enerett i Skandinavia til å fly over Russland i Sibir.
  • Norwegian ber om at Skandinavia får rettigheter til to selskaper. Alternativt at Norge forhandler direkte med Russland om en ny luftfartsavtale.