Flyselskap

SAS i nytt samarbeid: Slik kan svenske fly bli fossilfrie

SAS i nytt samarbeid
Foto: Scandinavian Traveler

 

SAS, Swedavia og forskningsinstituttet Rise starter innovasjons-samarbeidet Fossil Free Flight 2045. Formålet er å finne en felles vei mot klimavennlige flyreiser.

Vi ønsker å samle hele økosystemet rundt fossilfrie flyvninger, fra skogen til i luften.

Maria Fiskerud, prosjektleder for fossilfrie fly 2045.

Det handler spesielt om å finne nye, utvikle eksisterende tekniske løsninger, samt definere en ny forretningsmodell. Vi må samfinansiere og dele de ekstra kostnadene som kommer når vi skal bli fossilfrie, og håper at samarbeidet vil inkludere 150 ulike aktører.

Produseres for lite

Årsaken er at det blir produsert for lite biodrivstoff for å møte den raskt voksende etterspørselen. Sverige er allerede i dag en stor importør, men selv om svenske selskaper alene ville tømt det globale markedet, ville det ikke være nok for innenriks flyvninger i Sverige.  Dermed må produksjonen – ikke minst i Sverige – komme i gang.

Jonas Abrahamsson, Konsernsjef i Swedavia (Svenske Avinor red. anmerkning) fortalte under pressekonferansen at Swedavias mål er å inkludere 5 prosent biodrivstoff i flytankene frem til 2025, en tallstørrelse som er i tråd med forslagene i biodrivstoff-undersøkelsen som nylig ble lagt frem.

SAS i nytt samarbeid
Foto: SAS

Dagens fly kan fly på biodrivstoff. Problemet er at det ikke er mulig å få kjøpt i tilstrekkelig skala. Derfor ønsker vi å skape muligheter og incitamenter for stor-skala produksjon.

Rickard Gustafson, Konsernsjef i SAS

SAS i nytt samarbeid

Prosjekt fossilfrie fly 2045 er et samarbeid mellom forskningsinstituttet Rise, Swedavia og SAS. Ved utgangen av 2020 vil den nye samarbeidsgruppen legge frem en plan med alle relevante aktører.

Dette er biodrivstoff

Biodrivstoff er laget av biologisk materiale og det finnes et uendelig stort antall råvarekilder. Valg av råvare er ofte debattert og er den enkeltfaktoren som har størst betydning for klimanytten og miljøegenskapene til biodrivstoffet. Det er derfor utarbeidet omfattende bærekraftkriterier for biodrivstoff. Endring i bruk av landområder, konsekvenser for natur og biologisk mangfold, urfolks rettigheter, klimaeffekt, sosiale effekter og arbeidstakers rettigheter er bare noen eksempler på krav som stilles. I tillegg har Avinor satt som krav at drivstoffet ikke skal være basert på palmeolje eller palmeoljeprodukter. For luftfartsbransjen er krav til bærekraft udiskutabelt.