Flyselskap

Kan bli storstreik på fredag

Kan bli storstreik
Foto: SAS

SAS og pilotene har havnet hos Riksmekleren. Ingen av partene var enig etter forhandligene og det ble avtalt frivillig mekling.

Selv om påsketuristene slapp unna en mulig streik, vil den få store konsekvenser for reisende neste helg om maskinene som flys av de nordiske pilotene, blir stående.

Vi håper at vi kommer til en løsning. Det er for tidlig å si hvordan det eventuelt påvirker trafikken.

Knut Morten Johansen, Informasjonssjef i SAS.

 

Strid om vaktlister

Striden står om blant annet forutsigbarhet knyttet til vaktlister og frihelger.

En SAS-pilot vet normalt ikke når og hvor lenge de skal jobbe i neste måned. De har jobbfri en helg i måneden, men det kan også falle slik at det er jobbing i sju helger på rad. I tillegg har SAS sagt opp to andre sentrale avtaler de har med sine piloter. Den ene gjelder forutsigbarhet i karriereutvikling og ansiennitet, og den andre handler om rollefordeling på forskjellige vakter.

– Det har vært stor avstand hele veien. Vi håper på at SAS reviderer sitt ståsted med blant annet de oppsagte avtalene så vi kan komme til enighet før meklingsfristen, sier leder Jan Levi Skogvang i Norsk Pilotforbund i Parat.

Kan bli storstreik – lange forhandlinger

Partene satt i forhandlinger lenge, men bruddet kom 1. april etter at de etter flere uker med forhandlinger ikke greide å bli enige. Partene møtes hos Riksmekleren onsdag.

Alle SAS-pilotene er samlet under paraplyen SAS Pilot Group som består av fagforeningene i Sverige og Danmark samt to fagforeninger i Norge, som er LO-foreningen Norsk Flygerforbund og pilotene som er organisert via Parat.

 

Om meklingsinstitusjonen

  • Riksmekleren er en offentlig tjenestemann som leder mekling i arbeidsrettslige interessetvister.
  • Riksmekleren er leder for en meklingsinstitusjon som ellers omfatter flere kretsmeklere og særskilt oppnevnte meklere.
  • Institusjonen spiller en stor rolle under tariffoppgjørene. Meklingsinstitusjonens virksomhet reguleres av lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) av 27. januar 2012 kap. 3.
  • Riksmeklerens kontor ligger i Oslo, mens de fleste av kretsmeklerne holder til i andre deler av landet. Riksmekleren oppnevnes av Kongen for tre år av gangen.
  • I de tidligere arbeidstvistlovene av 1915 og 1927 var stillingsbetegnelsen riksmeglingsmann, men med loven av 2012 ble dette ble endret som et ledd i innføringen av kjønnsnøytrale stillingsbetegnelser.
  • Stillingen som riksmeglingsmann ble opprettet i 1916.
  • Mats Wilhelm Ruland ble utnevnt som ny riksmekler 23. november 2018. Han etterfølger Nilse Terje Dalseide, som døde 10. juni samme år.

Kilde: E24.no