Flyselskap Flyspråk

Hva er en fifth freedom rute ?

fifth freedom rute

I 1944 ble konvensjonen om internasjonal sivil luftfart hugget i stein. Ganske enkelt kjent som Chicago-konvensjonen, gir dette noen grunnleggende rettigheter om transittering og flyruter. Fifth freedom har utviklet seg etter denne konvensjonen, og sikrer i dag  sikrer utviklingen av flytrafikken verden rundt.

Fifth Freedom rettigheter tillater et flyselskap å fly mellom to byer i utlandet som en del av en rute til og fra hjemlandet (hjemmebasen). En forutsetning for at dette skal kunne fungere er at flyselskapet har nødvendige rettigheter (tillatelser) til å fly mellom begge destinasjonene. Eksempelvis under SAS streiken våren 2019. Da kunne man fly med Ethiopian Airline mellom Oslo og Arlanda  i følge  flysmart24.no. 

Ruten til og fra Afrika er direkte, men ikke non-stop. Den går fra Oslo, mellomlander på Arlanda utenfor Stockholm før samme fly setter kursen non stop mot den etiopiske hovedstaden. Også returen går via den svenske hovedstaden. Det er fullt mulig å kjøpe billett kun mellom Oslo og Stockholm.

Ruten mellom Oslo og Addis Abeba, via Stockholm, ble åpnet i 2017 og selskapet har hatt god passasjerutvikling på den. I fjor ble den utvidet til seks ukentlige avganger. Selskapet er det største i Afrika, og har et stort rutenett på det afrikanske kontinent.

Fakta om Chicago konvensjonen

I november 1944 ble 55 land og myndigheter invitert til en luftfartskonferanse i Chicago. Vertskapet var den amerikanske regjeringen, i samarbeid med dets allierte land. 54 land møtte til konferansen, hvor Chicago-konvensjonen om sivil luftfart ble undertegnet av 52 land den 7. desember 1947. Dette var starten for ICAO, som ble offisielt opprettet i 1947 etter at konvensjonen var ratifisert av et tilstrekkelig antall land. Norge ratifiserte konvensjonen den 5. mai 1947.

I tillegg til at Chicago-konvensjonen beskriver hvordan ICAO skal organiseres, la den til rette for harmonisering av regelverk og framgangsmåter for å fremme sikkerheten og forenkle og effektivisere luftfart over landegrensene.

Konvensjonen inneholder en overordnet avtale om blant annet rettigheter og ordning av lufttrom, registrering og sikkerhet for luftfartøy og rettigheter til luftfart mellom land. Det er utarbeidet 18 Annexer til konvensjonen som inneholder detaljerte standarder og anbefalte framgangsmåter for hvert sitt fagområde innen internasjonal luftfart. Det er en betingelse at en følger disse standardene dersom en ønsker å benytte seg av de rettighetene som Chicago-konvensjonen gir. Annexene danner i praksis grunnlaget for luftfartsregelverket, ikke bare for luftfart mellom land, men også innenfor landegrensene.

I tillegg utarbeider ICAO en rekke dokumenter med retningslinjer innen luftfart, blant annet for ordning av tilsyn med luftfart, miljøpåvirkning, navigasjon etc.

Afrikas største og beste flyselskap

Ethiopian Airlines er Afrikas største flyselskap, og ble for andre år på rad kåret til det beste flyselskapet på kontinentet i 2018 av Skytrax World Airline Awards. Flyselskapets regionssjef og Norgessjef, Mussie Fitehamlak forteller at selskapet har ambisiøse planer for fremtiden.

 

Kilde: Wikipedia