Flyselskap

Passasjervekst og høyere punktlighet for Norwegian i april

Passasjervekst og høyere punktlighet

Norwegians trafikktall for april viser at over 3,1 millioner passasjerer valgte å fly med selskapet denne måneden, en økning på tre prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene for april er ikke direkte sammenlignbare med samme måned i fjor på grunn av påskeeffekten, men mars og april sett under ett viser en positiv utvikling.

Totalt 3 137 608 passasjerer fløy med selskapet denne måneden, 88 359 flere enn i samme måned i 2018. Den totale trafikken (RPK) økte med 11 prosent og kapasiteten (ASK) med syv prosent. Fyllingsgraden var på 86,1 prosent, opp 3,1 prosentpoeng.

Påsken vil alltid påvirke tallene positivt. I år var påsken i april måned, som betyr at inntektene per tilgjengelige setekilometer (RASK) er høyere i år sammenlignet med i fjor. Hvis man sammenligner mars og april totalt sett i år med samme periode i fjor, var fyllingsgraden opp 1,8 prosentpoeng og yielden opp 6,9 prosent. Antall passasjerer økte med fire prosent, ASK økte med ni prosent og RASK økte med åtte prosent. Det var også noe økt etterspørsel den siste uken av april på grunn av pilotstreik i Skandinavia.

Passasjervekst og høyere punktlighet

Norwegian gjennomførte 98,9 prosent av de planlagte flygningene i april. Selv om selskapets Boeing 737 MAX-fly fortsatt er tatt ut av produksjon ble passasjerene påvirket i liten grad. Selskapet slo blant annet sammen en rekke flygninger og tilbudte kundene alternative avreisetidspunkt for å løse situasjonen på best mulig måte. Punktligheten var på 83,4 prosent denne måneden.

Jeg er godt fornøyd med den positive utviklingen i april og de to siste månedene sett under ett. Både når det gjelder antall passasjerer, inntekter og punktlighet. Fremover skal vi fortsette å jobbe målrettet for å styrke lønnsomheten og samtidig tilby de reisende god kvalitet til en lav pris, og ikke minst bransjens nyeste og mest miljøvennlige flyflåte.

Bjørn Kjos, Konsernsjef  hos Norwegian.

Norwegian fikk levert en fabrikkny 787 Dreamliner i april. Selskapet ble i april det største utenlandske flyselskapet i New York-regionen.