Flyselskap

SAS selger seg ut av Air Greenland AS

Air Greenland AS
Foto: Wikimedia

 

SAS har solgt sin eierandel på 37,5 prosent i Air Greenland AS til Grønlands regjering. Transaksjonen er resultatet av flere års diskusjoner og forhandlinger. Eierskapet strekker seg over 50 år tilbake i tid.

I henhold til avtalen, som ble undertegnet i dag, betaler Grønlands regjering 277 millioner kroner kontant for sin SAS eierandel på 37,5 prosent. Transaksjonsprisen ligger litt over bokført verdi, noe som resulterer i et marginalresultat for SAS.

SAS ønsker å takke Air Greenland og de andre aksjonærene – den grønlandske regjeringen og den danske staten – for godt samarbeid gjennom årene og ønsker flyselskapet lykke til i fremtiden.

Air Greenland AS

Selskapet ble stiftet 7. november 1960 som Grønlandsfly og grunnlagt av SAS og Kryolitselskabet Øresund, et gruveselskap med virksomhet i Ivittuut. I 1962 ble eiersirkelen utvidet til å omfatte Grønlands Landsråd og Kongelige Grønlandske Handel.

De første turer til de amerikanske baser på Grønland ble gjennomført med lette DHC-3 Ottere og S-55-helikoptre. Fra 1962 og fremover brukte Grønlandsfly Catalina-sjøfly og DHC-6 Twin Otter på innenlandsrutene. I 1965 kom en Douglas DC-4 som den første store fly i bruk etterfulgt av Sikorsky S-61-helikoptre. S 61’erne har vært i bruk siden da; fra 2010 tjener de Kujalleq i Sør-Grønland året rundt og byer og bosetninger i Diskobukta på vinteren.

Air Greenlands nettverk av innenlandske flyplasser dekker 13 sivile flyplasser på Grønland. To internasjonale flyplasser kan betjene store fly: Kangerlussuaq lufthavn og Narsarsuaq lufthavn, som begge tidligere ble brukt av US Air Force som militære baser, men nå brukes som utgangspunkt for transatlantiske flygninger.