Article Tips

Flest nordmenn skader seg i Spania

skader seg i Spania

 

Denne sommeren har flest nordmenn blitt skadet eller syke i ferielandene Spania, Hellas og Tyrkia. Men flere og flere velger eksotiske reisemål, viser skadestatistikken til Europeiske.

Også fra land som Tahiti, Laos, Gabon og Aserbajdsjan har Europeiske Reiseforsikring mottatt skademeldinger. Godt over 25 000 henvendelser har kommet inn til alarmsentralen eller skadesenteret til Europeiske i juni, juli og august. Dette er noe høyere enn i samme periode i fjor.

– Men det er ikke grunnlag for å si at nordmenn har vært mer uheldige på tur denne sommeren enn den forrige, understreker informasjonssjef Sigmund Clementz i If og Europeiske Reiseforsikring. Den lille økningen kan også skyldes at flere bruker reiseforsikringen sin.

De fem landene det har kommet flest skademeldinger fra er – i rekkefølge – Spania, Norge, Hellas, Tyrkia og USA. Andre land som peker seg ut i sommer er Italia, Bulgaria, Kroatia, Thailand og Storbritannia.

Skader seg i Spania

Det er et stort spenn i skademeldingene de tre siste månedene. Nordmenn har blitt rammet av alt fra lommetyveri, forsinket bagasje og beinbrudd til for tidlig fødsel og dødsfall. Når en nordmann blir alvorlig syk, skadet eller dør i utlandet, er det dekninger på reiseforsikringen som sørger for transport hjem til Norge. Dette er ikke noe som norske myndigheter tar seg av, heller ikke innen Europa.

– Dette er nok mange ikke klar over, sier Clementz.

– Dårlig mage og matforgiftning er blant det vanligste norske turister rammes av. Dette skjer gjerne i varme strøk, og kan ofte knyttes til buffetmat eller dårlig håndhygiene. I noen tilfeller er det nødvendig med sykehusinnleggelse, men som regel er det nok med besøk hos en lokal lege, sier Sigmund Clementz.

På sommeren er det mange flere barn på reise enn ellers i året, og det synes i skadestatistikken. Ørebetennelse er en typisk sommerskade fordi så mange barnefamilier er i Syden og bader mye.