Flyselskap

SAS presenterte ny konsernledelse

SAS presenterte ny konsernledelse
SAS nye A350-900 XWB via Instagram profilen @bjornpilot

 

SAS presenterte tirsdag morgen resultatene for sitt regnskapsmessige tredje kvartal (Q3-2019). SAS benytter avvikende regnskapsår som løper fra 1. november til 30. oktober. Tredje kvartal burde være selskapets beste med tanke på sommer-trafikken til- og fra Skandinavia.

Flyselskapet SAS leverte tirsdag svakt bedre tall enn ventet for sitt regnskapsmessige tredje kvartal, som strekker seg fra mai til juli. SAS fikk et resultat før skatt på 1,49 milliarder svenske kroner i kvartalet, mot ventet 1,43 milliarder kroner, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Men årets tre kvartaler har samlet sett gitt underskudd, ned halvannen milliard fra tilsvarende periode året før. Resultatet til SAS tynges av pilotstreik, svak svensk krone mot dollar og høyere drivstoffpriser sammenlignet med fjoråret.

SAS AB, resultat per 3. kvartal (i MSEK) 2019 2018 Endring
Omsetning         33 273         32 040 4 %
Driftsresultat (EBIT) –             21           1 610 -101 %
Resultat før skatt –           302           1 261 -124 %

SAS presenterte ny konsernledelse

Presentasjonen inneholdt noe nytt, noe kjent, og nesten som i ordtaket;

Something old,
something new,
something borrowed,
something blue,
and a sixpence in her shoe.

Selv om utsiktene til kapasitet og fall i drivstoffpriser har bidratt positivt, ser SAS at en del utfordringer ikke har forandret seg siden andre kvartal. Det inkluderer blant annet en svak svensk krone mot dollar og euro, og en oppbremsing av økonomien i eurosonen og andre land globalt.

Det er allikevel SAS kapteinen, og Instagram-profilen som holder mystikken oppe rundt nytt livery. SAS har flittig benyttet Twitter-kontoen sin til å legge ut nye bilder omkring sin nye A350-900 SE-RSA Ingegerd Viking og selskapets “ytre” profil.

Foto: SAS Twitter

 

For å få fart på SAS effektiviseringstiltak og for bedre ansvarliggjøring, vil flyselskapet implementere en ny organisasjonsstruktur for konsernledelsen fra 1. oktober. Den nåværende driftsdivisjonen vil bli oppdelt i Flydrift, med ansvar for all flydrift over produktplattformene, og Flytjenester, som vil ha ansvar for bakketjenestene, teknisk vedlikehold og Frakt (Cargo).

Utdrag av SAS 3. kvartals presentasjon. Kilde: SAS

 

Samtidig vil alt salg, markedsføring og kommersielle enheter bli samlet under én kommersiell enhet.

Med den nye konsernledelsen på plass er vi rustet for å akselerere endrings agendaen i tillegg til de andre initiativene som trengs for å øke effektiviteten gjennom hele organisasjonen.

Ny danske inn i konsernledelsen

Simon Hansen er ansatt som ny COO – Chief Operatin Officer (Driftsdirektør) i SAS. Det vil fortsatt kun være en danske i konsernledelse etter at Lars Sandahl Sørensen i sommer valgte å forlate selskapet. Sørensen forlot SAS til fordel for en stilling i Dansk Industri.

Simon Pauck Hansen er 43 år gammel, og har vært ansatt i 18 år i selskapet i ulike stillinger. Han startet som Business Controller i SAS Ground Services (SGH), og har senere gjennomført et spesielt ledertrenings-program med flere utenlandsopphold.