Flyselskap

Norwegian med høyere fyllingsgrad og enhetsinntekter i oktober

Fjerde måned med passasjerfall Passasjervekst og høyere punktlighet fyllingsgrad og enhetsinntekter

 

Norwegians trafikktall for oktober viser at enhetsinntektene økte for syvende måned på rad. Sammenlignet med samme periode i fjor er økningen seks prosent. Samtidig gikk fyllingsgraden opp med vel to prosent. Både fyllingsgrad og enhetsinntekter er opp i oktober

Totalt 3 118 722 passasjerer fløy med selskapet denne måneden. Den totale trafikken (RPK) var ned tre prosent og kapasiteten (ASK) var ned fem prosent. Fyllingsgraden var på 87,1 prosent, opp 2,1 prosentpoeng.

 

Vi er godt fornøyd med at enhetsinntektene fortsetter å øke samtidig som vi fyller flyene godt og leverer bedre punktlighet. Vi har justert ruteporteføljen og kapasiteten for denne vinteren for å sikre at vi er godt posisjonert for å møte etterspørselen. Oktobertallene viser at vi fortsetter å levere på strategien om å gå fra vekst til lønnsomhet.

Geir Karlsen, fungerende konsernsjef og finansdirektør i Norwegian.

 

Selskapet har denne måneden redusert CO2-utslippene til 67 gram per passasjerkilometer, en reduksjon på 8,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor til tross for at MAX-flyene er på bakken og selskapet har vært tvunget til å leie inn eldre fly. Norwegian har en av de mest moderne og drivstoffeffektive flyflåtene i verden med en snittalder på 3,8 år. Selskapet har redusert utslippene per passasjer med hele 30 prosent siden 2008. Hadde kun Norwegians egne fly blitt regnet inn i utslippstallene ville reduksjonen vært enda større for oktober.

Norwegian gjennomførte 99,7 prosent av de planlagte flygningene i oktober. Punktligheten var på 83,3 prosent, opp 3,6 prosentpoeng. Selskapets bruk av innleiefly påvirket punktligheten negativt også denne måneden.


Om Norwegian

Norwegian er et av de største lavprisselskapene i verden med over 37 millioner reisende i 2018. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, USA og Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 170 fly med en gjennomsnittsalder på 3,8 år og er blant de mest moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har for andre gang blitt kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on Clean Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax seks ganger. Norwegian har rundt 11 000 dedikerte medarbeidere.