Flyselskap

Widerøe reduserer tilbudet på kortbanenettet

Widerøe kortbanenettet
Reduserer på kortbanenettet. Foto: Widerøe.

Lønnsomheten for drift av kommersielle kortbaneruter er under hardt press. Økte avgifter over flere år, en kraftig svekkelse av den norske kronen og den generelle markedsutviklingen i Norge har medført store utfordringer for lønnsomheten på de minste flyene som flyr de korteste rutene i Norge. Widerøe reduserer tilbudet på kortbanenettet.

Widerøe ser seg dessverre nødt til å redusere tilbudet på en rekke kortbaneruter for å tilpasse oss dagens rammebetingelser. Reduksjonene vil gjennomføres i store deler av kortbanenettet. Spesielt hardt rammet blir Evenes der Widerøe legger ned rutene til Bodø og Andenes. Totalt kuttes 4000 avganger i året, 15 % av den kommersielle produksjonen på kortbanenettet. Endringene trer i kraft 4.mai 2020

Vi kutter dessverre helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-Norge. Vi er i en fortvilt situasjon. Vi vet at resultatet av disse kuttene blir en transportstandard i en rekke distriktskommuner som ikke er i nærheten av å dekke reisebehovet. Likevel har vi ingen valg. Vi har hatt dialog med Samferdselsdepartementet og vår anbefaling er at flere av disse ruteområdene tas inn som anbud.

Stein Nilsen, administrerende direktør i Widerøe.

Dette er kortbanenettet

Det norske kortbanenettet er et resultat av politiske vedtak som ble gjort på 1960- og begynnelsen av 1970-tallet, for å imøtekomme kravet om bedre infrastruktur ute i distriktene. I den forbindelse ble det satt frem krav om etablering av flyplasser.

Pådriver for arbeidet med å få bygd ut nye flyplasser, og da hovedsakelig i de nordligste fylkene, var ansvarlig statsråd i samferdselsdepartementet Håkon Kyllingmark fra Høyre. Ved inngangen til 1970-tallet hadde oljerikdommen ennå ikke gjort seg gjeldende. I prosjekteringen ble det derfor viktig å holde kostnadene nede. Resultatet av dette arbeidet ble en «standard flyplass», der rullebane, innflygingsutstyr og terminalbygninger med mer, i størst mulig grad var standardisert og nøkternt.

Standard rullebanelengde ble satt til 840 m × 30 m. Til sammenligning er en standard langbane på ca. 2600 m × 60 m. De største flyene som trafikkerer kortbanenettet i dag er Bombardier DHC-8 Dash-8, og ATR-42. De første åren bruktes mest DHC-6 Twin Otter med 13 plasser. I Sverige ble i den samme tidsperioden et nettverk av regionale flyplasser bygget med 1500 m bane.

Widerøe Ground Handling planlegger nedbemanning

Rutekuttene vil skje på følgende områder på kortbanenettet.

 • Bodø – Evenes legges ned.
 • Andenes – Evenes legges ned. Andenes – Bodø flys direkte og via Stokmarknes. Antall avganger Bodø – Andenes blir likt som i dag.
 • Bodø – Svolvær: Avgang fra Bodø 06:50 legges ned mandag og tirsdag.
 • Svolvær – Bodø: Avgang fra Svolvær 07:30 legges ned mandag og tirsdag.
 • Bodø – Mo i Rana avgang fra Bodø 06:25 legges ned torsdag-fredag.
 • Mo i Rana-Bodø: avgang fra Mo i Rana 07:15 legges ned torsdag fredag.
 • Florø – Oslo: Avgang fra Florø 09:25 legges ned torsdag og fredag.
 • Bergen – Florø: Avgang 22:00 legges ned onsdag, torsdag og fredag.
 • Florø – Bergen: Avgang 06:30 legges ned torsdag og fredag.
 • Tromsø – Vadsø: Avgang 10:25 fra Tromsø legges ned søndag.
 • Vadsø – Tromsø: Avgang 11:55 fra Vadsø legges ned søndag.
 • Tromsø – Alta: Avgang fra Tromsø 08:20 legges ned alle ukedager.
 • Alta – Tromsø: avgang fra Alta 09:15 legges ned alle ukedager.
 • Oslo – Hovden: Avgang fra Oslo 08:00 legges ned alle ukedager fra 1.april.
 • Hovden – Oslo: Avgang fra Ørsta/Volda 09:25 legges ned alle ukedager fra 1. april.
 • Tromsø – Hammerfest: Avgang fra Tromsø 16:20 legges ned på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
 • Hammerfest – Tromsø: Avgang fra Hammerfest 17:20 legges ned på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
 • Direkteruten Oslo – Sandnessjøen legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul.
 • Direkteruten Oslo – Brønnøysund legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul
 • Direkteruten Oslo – Mo i Rana legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul.
 • Direkteruten Oslo – Svolvær legges ned i oktober og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul.
 • Direkteruten Oslo – Leknes legges ned i oktober og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul.
 • Direkteruten Oslo – Namsos legges ned i oktober, november, desember og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul.

Fjord og Nord

Om selskapet

Widerøe AS er eier av datterselskapene Widerøe Ground Handling, Widerøe’s Flyveselskap, Widerøe Technical Services og Widerøe Internet. Til sammen er vi nesten 3500 stolte og engasjerte medarbeidere. WGH håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge og vi flyr til 50 destinasjoner i inn- og utland.

Widerøe er et annerledes luftfartsselskap. Vi har et evig engasjement for å skape muligheter mellom små og store steder. I Distrikts-Norge er Widerøes flyoperasjoner av stor betydning for både næringsliv, helsevesen, utdanning, reiseliv og kultur. Widerøe er distriktenes kollektivtransport. Som Norges eldste flyselskap tar vi vårt samfunnsoppdrag på alvor og jobber hver dag for å ivareta folks mulighet til å ta hele landet i bruk.