Flyselskap

Widerøe Ground Handling planlegger nedbemanning

Widerøe Ground Handling
Foto: Widerøe

Widerøe Ground Handling kutter i bakkemannskapet. Ved Haugesund Lufthavn får noen nye arbeidsoppgaver, mens situasjonen på Stavanger lufthavn, Sola er uavklart. Det er Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

SAS og Widerøe signerte en avtale som innebærer at Widerøe Ground Handling (WGH) overtok virksomheten til SAS Ground Handling (SGH) i hele Norge, bortsett fra på OSL fra 1. februar 2016. Det medførte at WGH overtok medarbeidere, bygninger, utstyr og handlingkontrakter på 14 flyplasser i Norge. Samtidig inngikk SAS en handlingavtale med WGH de neste fem årene (2016 – 2021).

På Haugesund Lufthavn skal ansatte få nye arbeidsoppgaver, mens prosessen på Stavanger lufthavn, Sola er mer uavklart. Det er bakkemannskap i Widerøe Ground Handling (WGH) som skal gjennom en prossess med tilpasning av produksjonen, og antall stillinger hos bakkemannskap skal kuttes.

I hele WGH har vi over lengre tid gjort et arbeid med å tilpasse oss produksjonen, og med produksjon mener vi størrelsen på fly og antall passasjerer. Det har vært endringer i størrelsen på flyene, og mindre fly krever færre i bemanning.

Catharina Solli, kommunikasjonssjef i Widerøe til Stavanger Aftenblad.

Uavklart i Stavanger

Prosessen i WGH i Stavanger er mer prematur og kompleks foreløpig, opplyser Solli.

– I likhet med Haugesund er det snakk om å tilpasse seg produksjonen i Stavanger. Det er vanskelig å uttale seg konkret om prosessen der, fordi ting er mer uavklart, sier hun.

Hun sier at de ikke vet hvor mange stillinger som eventuelt skal kuttes i Stavanger.

 

Om Widerøe Ground Handling

Widerøe Ground Handling er et heleid datterselskap i Widerøe. Selskapet har 1800 medarbeidere og betjener i dag 41 flyplasser i Norge.

Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med 1500 medarbeidere og en årlig omsetning på 3,8 milliarder kroner. Selskapet frakter nær 3 millioner passasjerer i året og trafikkerer 47 flyplasser i inn- og utland,  sommerruter inkludert.

Widerøe har mer enn 450 avganger daglig, og flyr til dobbelt så mange flyplasser i Norge enn noe annet flyselskap. De kommersielle rutene utgjør i dag 60 prosent, mens anbudsrutene på kortbanenettet utgjør 40 prosent av Widerøes virksomhet.

Widerøe AS er eier av datterselskapene Widerøe Ground Handling, Widerøe’s Flyveselskap, Widerøe Technical Services og Widerøe Internet. Til sammen er vi nesten 3000 stolte og engasjerte medarbeidere. WGH håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge og vi flyr til 46 destinasjoner i inn- og utland.

Widerøe er et annerledes luftfartsselskap. Vi har et evig engasjement for å knytte steder og folk sammen, og strekker oss for folks mulighet til å skape og bo hvor de vil. Dette har vi trodd på og kjempet for i over 80 år og vi skal strekke oss så langt det er mulig for å gi alle et godt tilbud. Widerøe skaper muligheter mellom små og store steder.