Flyselskap

Ingen beslutning om nedsalg i SAS aksjen for den Svenske stat

Lufthansa Technik Ingen beslutning om nedsalg
Pressefoto: SAS

Den svenske staten skal selge sine aksjer i SAS – når tiden er inne. Det har vært en uttalt sannhet  i  ti år. Men det foreligger fremdeles ingen beslutning om nedsalg fra den svenske regjeringen.

Sommeren 2018 solgte den Norske staten sin gjenværende eierandel i SAS. Som en resultat av salget med hensyn til statlig engasjement, er flyselskapet bare et svensk-dansk selskap. Sverige eier for tiden 14,82 prosent og Danmark 14,24 prosent. Dermed utgjør det statlige eierskapet til flyselskapet til sammen 29,06 prosent. Legg til dette Knut og Alice Wallenberg Foundation, som eier 6,50 prosent av aksjene og andre aksjonærer som eier 64,44 prosent.

I motsetning til Norge, har den danske regjeringen ingen ambisjoner om å redusere eller gi fra seg eierskapet i SAS. Tvert imot har det blitt diskutert om danskene skal utøke sin eierpost.

Da det Norske nedsalget  ble gjennomført, uttalte den svenske regjeringen at den var forberedt på å følge i Norges fotspor. Den daværende næringsminister Mikael Damberg sa at den svenske staten ikke skulle være langsiktig eier av et flyselskap, og at salg bør skje når det er aktuelt. Det var en uttalelse som SAS-direktør Rickard Gustafson reagerte på og sa at med mindre det ikke er noe forpliktelse, er det like bra å trekke seg.

Ingen beslutning om nedsalg
Pressefoto: SAS.

Regjeringen må fatte en beslutning. På den andre siden er det viktig for SAS, som alle selskaper, at du har en eier som har ambisjoner for selskapet. En eier som vil støtte selskapet, en eier som ønsker å utvikle virksomheten.

Richard Gustafson, i SR-Ekots lørdags-intervju i mars i fjor.

Ingen beslutning om nedsalg

Men til tross for uttalelsen om at regjeringen  ikke ønsker å forbli eier, har ikke regjeringen iverksatt tiltak i saken på det mer enn halvannet året som har gått siden den norske stat  solgte eierandelene. Det foreligger ingen beslutning om nedsalg av aksjene.

– Til tross for dette eier staten fortsatt nær en sjettedel av selskapet. Spørsmålet man imidlertid kan stille seg, er når vises dette passende tidspunkt for salg?

Det spurte parlamentsmedlemmet Mattias Bäckström Johansson (SD) og mottok  svar fra næringsminister Ibrahim Baylan:

Regjeringen har en fullmakt fra Riksdägen til å redusere eierskapet i SAS AB på  et passende tidspunkt. Den svenske staten ønsker å være en ansvarlig eier og har til hensikt, når det anses hensiktsmessig, å ta hensyn til blant annet rådende markedsforhold, å foreta et ansvarlig salg.

Ingenting tyder således på at et nedsalg av statlig eierskap i SAS er nært forestående.