Flyselskap

Norwegian reduserer avganger i korona-frykt

Fjerde måned med passasjerfall Passasjervekst og høyere punktlighet fyllingsgrad og enhetsinntekter

Norwegians trafikktall for februar viser at selskapets strategi om å gå fra vekst til lønnsomhet fortsetter å gi betydelig høyere enhetsinntekter og bedre punktlighet. Selskapet har de siste dagene hatt redusert etterspørsel på enkelte ruter og Norwegian reduserer avganger i korona-frykt. Foreløpig gjelder dette  22 flygninger mellom Europa og USA.

Totalt 1 955 585 kunder valgte å fly med selskapet i februar. Den planlagte kapasitetsreduksjonen og optimaliseringen av rutenettverket fortsetter å påvirke tallene positivt. Punktligheten for februar var på 84,2 prosent og fyllingsgraden var på 81,7 prosent, opp 0,2 prosentpoeng.

– Jeg er godt fornøyd med at vi fortsetter å levere på strategien om å igjen bli lønnsomme etter flere år med betydelig vekst. Dette er den ellevte måneden på rad at den planlagte kapasitetsreduksjonen har påvirket enhetsinntektene positivt. Jeg er også fornøyd med at punktligheten forbedres, for jeg vet hvor viktig dette er for kundene våre. Samtidig har vi de siste dagene opplevd redusert etterspørsel på enkelte ruter på grunn av coronaviruset og har derfor kansellert noen flygninger mellom Europa og USA, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

CO2-utslippene denne måneden er uendret på 75 gram per passasjerkilometer. Tallene er påvirket av at selskapet har måttet leie inn eldre fly. Norwegian har en av de mest moderne og drivstoffeffektive flyflåtene i verden. Takket være den unge flyflåten har selskapet redusert utslippene per passasjer med 33 prosent siden 2009. I februar valgte over 37 000 kunder å klimakompensere sin reise da de bestilte flybillett på Norwegians nettsider.

Norwegian reduserer avganger som følge av COVID-19

De siste dagene har Norwegian opplevd nedgang i etterspørselen på enkeltruter. Dette gjelder spesielt på flygninger noe frem i tid, mens bestilling av reiser i nær framtid er mindre påvirket. Selskapet har derfor besluttet å kansellere 22 langdistanseflygninger mellom Europa og USA i tidsrommet 28. mars til 5. mai. Norwegian har få flygninger til Nord-Italia og andre regioner som er kraftig berørt av viruset. Selskapet har dessuten en større andel av ferie- og fritidsreiser som ser ut til å være mindre påvirket enn forretningsreiser. I tillegg har Norwegian allerede redusert kapasiteten med opp mot 15 prosent i 2020. Selskapet følger utviklingen tett og vurderer løpende eventuelle andre justeringer i ruteprogrammet.

Følgende ruter blir berørt: Roma – Los Angeles, Roma – Boston, Roma – New York (redusert antall avganger i enkelte uker) og London – New York (tre daglige avganger reduseres til to på enkelte dager).