Flyplass Flyselskap

Koronaviruset preger flytrafikken i Norge

Koronaviruset preger
Foto: Avinor Oslo lufthavn

Koronaviruset preger flytrafikken i Norge. I februar var det lav vekst i flytrafikken sammenliknet med samme måned i fjor, og totalt gikk trafikken opp med 1 prosent. Koronaviruset påvirket avslutningen på måneden og viser en trafikknedgang så langt i mars.

Det første tilfellet av korona-viruset i Norge ble bekreftet på kvelden 26. februar 2020.  Flytrafikken droppet umiddelbart ned med 5 prosent de siste dagene av februar. Denne trenden har fortsatt, og den første uken av mars var det en tydelig nedgang i den totale trafikken på Avinors flyplasser.

Vi ser en klar nedgang i flytrafikken i begynnelsen av mars, og vi venter at dette vil fortsette så lenge vi har situasjonen med koronaviruset.

Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor .

Han sier at dette er en krevende situasjon for luftfarten i både Norge og internasjonalt. og ber reisende forholde seg til råd fra norske helsemyndigheter.

– Det er nedgang i flytrafikken i hele verden. Det er vanskelig å angi eksakt hvor lenge denne trafikknedgangen vil fortsette. Det vi vet er at det er vesentlig færre reisende til og fra norske flyplasser enn hva som er normalt, og årsaken er koronaviruset. Derfor vil vi oppfordre alle reisende til å sette seg godt inn i de råd som kommer fra norske helsemyndigheter slik at man er godt forberedt før man skal ut og fly.

Trafikkutvikling fremover og tiltak mot korona

Basert på siste ukers utvikling må det forventes nedgang i flytrafikken fremover, både på innenriks og utenriks trafikk.

D​et er sentrale myndigheter ved Folkehelseinstituttet, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet som utarbeider nasjonale føringer og tiltak ved norske flyplasser og grenseoverganger. De nasjonale myndighetene er også i kontakt med internasjonale fora og myndigheter.

– Vi har iverksatt tiltak ved våre flyplasser i henhold til Folkehelseinstituttets rutiner for varsling og håndtering av passasjer med mistenkt koronavirus (2019-nCoV) på fly og flyplasser i Norge. Lufthavnene våre har oppdatert sine beredskapsplaner ​for pandemi, og er i dialog med lokale helsemyndigheter. Det er lokal kommuneoverlege som har smittevernansvaret for hendelser ved lufthavnene, sier Falk-Petersen.

Skuddårsdag ga vekst i februar

Takket være en ekstra skuddårsdag i februar i år ser vi en vekst i flytrafikken. Uten denne dagen ville det vært en svak nedgang.

Gaute Skallerud Riise, trafikkdirektør i Avinor.

På Bergen lufthavn Flesland var det en økning i flytrafikken på 2,8 prosent. Oslo lufthavn leverte en vekst på 0,3 prosent.

Pressemelding: Avinor