Flyselskap

SAS får krisehjelp fra Danmark og Sverige

The devil is in the detail SAS får krisehjelp
SAS får krisehjelp. Foto: SAS Twitter

SAS er i en alvorlig situasjon som et resultat av COVID19, der selskapets inntekter nærmest har forsvunnet fra det ene øyeblikket til det neste.

Myndighetene i våre naboland gir SAS tre milliarder svenske kroner i lånegarantier. – Vil gjøre det som er nødvendig for at SAS kommer seg gjennom krisen, sier Danmarks finansminister

SAS er av stor betydning for både tilgjengeligheten i Skandinavia og Danmark. Det strekker seg også til arbeidsplasser, bedrifter og økonomien som helhet. Dette er grunnen til at de danske og svenske delstatene, som de to største eierne, i fellesskap har bestemt seg for å støtte SAS ved å opprinnelig stille garantier for totalt tre milliarder danske kroner. SEC. Dette er et første skritt, og som en langsiktig og ansvarlig medeier av SAS vil den danske staten følge nøye med på utviklingen og gjøre det som er nødvendig for at SAS skal komme seg gjennom krisen og fortsette å være i drift deretter.

Nicolai Wammen, Finansminister i Danmark.

SAS får krisehjelp fra Danmark og Sverige

Sommeren 2018 solgte den Norske staten sin gjenværende eierandel i SAS. Som en resultat av salget med hensyn til statlig engasjement, er flyselskapet bare et svensk-dansk selskap. Sverige eier for tiden 14,82 prosent og Danmark 14,24 prosent. Dermed utgjør det statlige eierskapet til flyselskapet til sammen 29,06 prosent. Legg til dette Knut og Alice Wallenberg Foundation, som eier 6,50 prosent av aksjene og andre aksjonærer som eier 64,44 prosent.

I motsetning til Norge, har den danske regjeringen ingen ambisjoner om å redusere eller gi fra seg eierskapet i SAS. Tvert imot har det blitt diskutert om danskene skal utøke sin eierpost.

Ingen beslutning om nedsalg

Men til tross for uttalelsen om at regjeringen  ikke ønsker å forbli eier, har ikke regjeringen iverksatt tiltak i saken på det mer enn halvannet året som har gått siden den norske stat  solgte eierandelene. Det foreligger ingen beslutning om nedsalg av aksjene.

– Til tross for dette eier staten fortsatt nær en sjettedel av selskapet. Spørsmålet man imidlertid kan stille seg, er når vises dette passende tidspunkt for salg?

Det spurte parlamentsmedlemmet Mattias Bäckström Johansson (SD) og mottok  svar fra næringsminister Ibrahim Baylan:

Regjeringen har en fullmakt fra Riksdägen til å redusere eierskapet i SAS AB på  et passende tidspunkt. Den svenske staten ønsker å være en ansvarlig eier og har til hensikt, når det anses hensiktsmessig, å ta hensyn til blant annet rådende markedsforhold, å foreta et ansvarlig salg.

Ingenting tyder således på at et nedsalg av statlig eierskap i SAS er nært forestående.

%d bloggere liker dette: