Flyselskap

Omfattende tiltakspakke for norsk luftfart: 6 milliarder i lånegaranti

Reiseforsikring Omfattende tiltakspakke
Foto: Frende Forsikring

Ap, Høyre, FrP, Sp, Venstre og KrF er blitt enige om å foreslå en statlig lånegaranti på inntil 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse. Tiltakene skal bidra til at selskapene kan få tilgang til finansiering i markedet. Partiene er også enige om å sikre et minimumsnivå i flytilbudet i Norge. En omfattende tiltakspakke.

Krisen i luftfarten er formidabel, og vi ser at mange land nå etablerer store ordninger for å sikre likviditet for flyselskapene. Partiene vil bidra til at norsk luftfart opprettholdes gjennom en økonomisk krevende periode.

Den første økonomiske krisepakken ble lagt fram 13. mars, og det ble varslet at det om kort tid ville komme flere tiltak. Nå er det enighet om nye virkemidler for flyselskaper med norsk driftstillatelse.

Det foreslås å etablere en statlig lånegaranti på til sammen 6 milliarder kroner. Av disse er 3 milliarder rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder mot SAS og resterende 1,5 milliarder mot Widerøe og øvrige flyselskaper.

Garantiordningen vil bli organisert gjennom Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). Staten bidrar med 90 prosent av garantien forutsatt at eksterne banker, kredittinstitusjoner eller andre kommersielle motparter stiller med resterende 10 prosent.

Krav til selskapene

Det stilles krav til selskapenes soliditet for å kunne benytte seg av lånegarantien. For selskaper som ikke hadde en egenkapitalandel på minst 8 prosent ved slutten av siste kvartalsrapportering før koronakrisen, må de finansielle kreditorene frafalle renter og utsette avdrag i 3 måneder for å få tilgang til garantiene. Disse selskapene må i løpet av perioden også gjennomføre tiltak for å forbedre balansen ytterligere.

SAS og Widerøe tilfredsstiller egenkapitalkravet. For Norwegian blir det stilt til rådighet en umiddelbar fasilitet på 300 millioner kroner. Når og hvis selskapet oppnår lettelser i renter og avdrag fra kreditorene, vil det stilles til rådighet ytterligere 1,2 milliarder kroner. De siste 1,5 milliarder kronene vil stilles til rådighet når selskapet har forbedret soliditeten til et tilfredsstillende nivå.

Norwegian har hatt finansielle utfordringer også før koronakrisen, og med dette opplegget er vi tydelige på at både eiere og långivere må bidra til en bedre finansiell situasjon for selskapet, dersom staten skal stille opp med garantier. Samtidig stiller vi gjennom garantiordningen betydelige beløp tilgjengelig, dersom de er villige til det.

Garantiordningen er avhengig av godkjennelse fra EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Omfattende tiltakspakke
Pressefoto: Widerøe.

Sikrer minimumsnivå for flytilbudet

Partiene er også enige om en å sikre et minimumsnivå i flytilbudet i Norge i tiden fremover. Målet er ikke å erstatte det kommersielle tilbudet, men å sikre at dersom det ikke er grunnlag for et kommersielt tilbud, så trer en garanti inn for å tilby et begrenset flytilbud i denne kritiske perioden.

Dette vil gjøres gjennom direktetildelinger til selskapene. Samferdselsdepartementet jobber nå med å få dette på plass. Norwegian, SAS og Widerøe vil få tildelt ruter.

 Omfattende tiltakspakke for norsk luftfart

Det har på kort tid kommet en rekke tiltak for å avhjelpe den krevende situasjonen i norsk luftfart, slik at flyselskaper i Norge skal ha mulighet til å overleve og sikre arbeidsplasser.

  • Tiltak for å redusere flyselskapenes kostnader
  • Fritak fra flypassasjeravgiften fra 1.1.2020
  • Fritak fra de tre avgiftene til Avinor som til sammen utgjør lufthavnavgiftene
  • Redusert moms på transport
  • Redusert arbeidsgiveravgift
  • Utsatt skatt
  • Endringer i permitteringsregelverket
  • Sikre kompensasjon til Widerøe knyttet til statlige anbudsruter i tråd med Stortingets vedtak 19. mars 2020

Pressemelding: Nærings- og fiskeridepartementet