Flyselskap Rutenytt

Regjeringen sikrer et minimumsnivå for flytilbudet i Norge

Regjeringen sikrer
Foto: Magne Egil Heitmann.

Fly er en viktig del av transporttilbudet i et langstrakt land som Norge. Regjeringen sikrer et minimumsnivå for flytilbudet i Norge.

Jeg er veldig glad for at vi så raskt har fått på plass et grunnleggende tilbud for befolkningen.

Knut Arild Hareide (KrF) , samferdselsminister.

Som følge av virusutbruddet har etterspørselen etter personreiser med fly falt betydelig, og det kommersielle grunnlaget for en stor del av norsk personflytrafikk har falt bort.

Derfor har Samferdselsdepartementet i dag, etter forhandlinger med NHO Luftfart, Widerøe, SAS og Norwegian, inngått avtaler med de tre flyselskapene om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter.

– Velfungerende flyruter er viktig for næringslivet og flere samfunnsfunksjoner, som eksempelvis helse- og pasienttransport. Avtalene vi nå har inngått gir et minimumstilbud for strekninger som det anses som samfunnskritisk å opprettholde, og hvor det midlertidig ikke er grunnlag for kommersiell drift, sier Hareide.

Fordi det er krevende å gi gode prognoser for utviklingen i persontransporten fremover, vil avtalene inngås for en måned av gangen. Det nye minimumstilbudet har oppstart 25. mars.

Regjeringen sikrer et minimumsnivå:

Rute Minimum daglige rundturer Dager/uke Antall rundturer/uke
Kristiansand – Oslo 2 6 12
Stavanger – Oslo 5 6 30
Haugesund – Oslo 2 6 12
Bergen – Oslo 5 6 30
Ålesund – Oslo 2 6 12
Molde – Oslo 2 6 12
Kristiansund – Oslo 2 6 12
Trondheim – Oslo 6 6 36
Bodø – Oslo 3 6 18
Evenes – Oslo 2 6 12
Bardufoss – Oslo 2 6 12
Tromsø – Oslo 3 6 18
Tromsø – Longyearbyen 1 6 6
Trondheim – Bodø – Tromsø 2 6 12
Trondheim – Bergen – Stavanger 2 6 12
Totalt per uke for 737/Airbus 41 90 246
tredagers salg bombetrussel
Rute Min daglige rundturer Dager/uke Antall rundturer/uke
Oslo – Florø og Bergen – Florø 2 6 24
Oslo – Ørsta/Volda 2 6 12
Kristiansand – Bergen 2 6 12
Tromsø – Vadsø 2 6 12
Tromsø – Hammerfest. 2 6 12
Tromsø – Alta 2 6 12
Tromsø – Kirkenes 2 6 12
Totalt per uke Dash 8 14 96

Det tilbudet som allerede er dekket av eksisterende statsstøttede ruter (FOT) er ikke tatt med.