Flyselskap

Presisering om Norwegian ansatte i Sverige

Presisering om Norwegian
Foto: Norwegian.

Det er ikke riktig at Norwegian sier opp alle ansatte i Sverige. Det som er riktig, er at alle kabinansatte ved Arlanda-basen har blitt varslet om oppsigelse som følge av at alle flyreiser i Sverige ble kansellert på grunn av COVID-19.

Selskapet har også innledet samtaler med pilotforeningen. En rekke administrative ansatte ved Arlanda-basen har fått reduserti arbeidstiden.

Reglene for permittering er annerledes i Sverige enn i Norge der arbeidsgiver står for en stor andel av de ansattes lønn ved permittering. Derfor har selskapet måttet avskjedige ansatte i stedet for permitteringer. De som er permittert er garantert ansettelse når virksomheten er i gang, og de har den retten i 12 måneder. Tillatelse av regler er i ferd med å fases inn i Sverige, og vi forventer at de også inkluderer nordmenns ansatte.

Over 90 prosent av alle Norwegians ansatte globalt permitteres i samsvar med lokale regler i hvert enkelt land.

Presisering av Norwegian

Norwegian er et av de største lavprisselskapene i verden med over 36 millioner reisende i 2019. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, USA og Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 160 fly og er blant de mest moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har for andre gang blitt kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on Clean Transportation (ICCT). De siste fem årene har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax seks ganger. Norwegian har rundt 11 000 dedikerte medarbeidere.

Pressemelding: Norwegian.no