Flyselskap

Ny konsernledelse i Norwegian

Ny konsernledelse
Pressefoto: Norwegian

 

Konsernsjef Jacob Schram presenterer i dag den nye ledelsen i Norwegian. De største endringene innebærer to tydelige kommersielle enheter i konsernet, større medarbeider- og kundefokus, mer effektiv operativ drift og ikke minst en organisering som tilrettelegger for bredt samarbeid på tvers av virksomheten.

Jeg har vært opptatt av å få på plass en lederstruktur som tar oss fra vekst til lønnsomhet gjennom å levere vår forretningsplan for Nye Norwegian. For å kunne drive et lønnsomt og bærekraftig selskap framover, vil jeg bygge den kommersielle delen rundt to tydelige enheter med resultatansvar.

Jacob Schram, konsernsjef hos Norwegian.

– Vi må kunne tiltrekke, beholde og utvikle gode folk, og derfor legges ansvaret for alle selskapets medarbeidere i én avdeling. Jeg er veldig opptatt av hvor viktige medarbeiderne er for å nå selskapets mål, sier Schram.

– Ved å samle alt med kunder i én enhet får vi innsikt og kraft til innovasjon av smarte valg gjennom hele deres kundereise. Vi skal aldri gi slipp på det Norwegian har vært siden oppstarten, et folkelig selskap som tilbyr flyreiser med bra kvalitet til en god pris.

ny konsernsjef resultat fremleggelse ny konsernledelse
Jacob Schram ny konsernsjef i Norwegian. Foto: Norwegian.

– Jeg har også vært opptatt av å forbedre driften gjennom forenklet struktur, tydelige roller og ansvar, samt enda mer effektiv drift, fortsetter han.

– Vi skal være fleksible, handlekraftige, og samarbeide godt på tvers i hele konsernet. Jeg er svært glad for å ha fått på plass ledergruppen for det Nye Norwegian og Red Nose Warriors. Nå ser jeg fram til at vi sammen skal jobbe for at Norwegian skal bli kundenes førstevalg når vi er gjennom denne krisen, sier konsernsjef Jacob Schram.

Den nye konsernledelsen vil være operativ fra 2. juni 2020.

Dette er de nye avdelingene og ny konsernledelse

Den nyopprettede avdelingen AIRLINE vil ha det fulle resultatansvaret for kjerneforretningen. Avdelingen skal sikre et optimalt nettverk av ruter, optimalisere priser, planlegge flyoperasjonene, samt gjennomføre løpende salgs- og markedsaktiviteter. Avdelingen skal ledes av briten Andrew Hodges som i dag er leder for Network og Strategy planning i nåværende Kommersiell avdeling i Norwegian. Hodges har over 20 års erfaring fra luftfart, inkludert 12 år i lavprisselskapet easyJet, hvor han har hatt flere lederstillinger innenfor kommersiell og finans. Han har også bakgrunn fra British Airways og Deloitte.

AIRLINE ECOSYSTEM er også en ny avdeling. Avdelingen vil ha et fullt resultatansvar og skal drive fram nye forretningsmessige økosystem i forbindelse med kjernevirksomheten. Dette vil blant annet foregå gjennom partneravtaler og nye kundeplattformer. Ny leder annonseres så snart det er avklart. Brede Huser vil lede avdelingen inntil ny leder er på plass. Han er i dag sjef for fordelsprogrammet Norwegian Reward.

CUSTOMER. Avdelingen vil arbeide inn mot de to resultatenhetene og levere de avtalte produkter og tjenester til disse gjennom konsept/produktutvikling, brand & marketing, kundeaktivering og kundeservice. Ny leder for denne avdelingen er Christoffer Sundby som vil tiltre 1. september. Sundby har bred erfaring fra operativ ledelse, produkt- og konseptutvikling, markedsføring og salg. Han har bakgrunn fra Unicare, Circle K, Statoil Fuel & Retail, Statoil og McKinsey. Frem til 1. september ledes avdelingen av Kei Grieg Toyomasu som i dag er leder for Marketing og Digital Channels.

OPERATIONS vil arbeide inn mot resultatenheten Airline og levere avtalte produkter og tjenester innenfor det flyoperative, samt også teknisk og vedlikehold, bakketjenester, sikkerhet og beredskap. Ny leder for dette området vil også annonseres så snart det er avklart. Tore Kristian Jenssen vil fortsette å lede avdelingen frem til ny leder er på plass.

aksjer i Bank Norwegian
Geir Karlsen forsetter i ny konsernledelse. Foto: Norwegian

Fortsetter med finans i ny konsernledelse

Finansdirektør Geir Karlsen fortsetter i sin stilling, som leder for FINANCE & CONTROL.

IT, SUPPLY CHAIN OG PROCESS IMPROVEMENT er en nyopprettet funksjon som skal optimere og effektivisere alle selskapets prosesser, systemer og innkjøp. IT og innkjøp vil sentraliseres til denne avdelingen, som i tillegg vil drive selskapets businessentre og sørge for lean og optimaliserte prosesser gjennom selskapet. Avdelingen skal ledes av Knut Olav Irgens Høeg som i dag er ansvarlig for Procurement, IT og kundesenteret i Norwegian.

Avdelingen for PEOPLE vil ha et helhetsansvar for alle selskapets ansatte, inklusive piloter og kabinansatte. Her vil også alt det HR-faglige ligge, inklusiv all trening og utvikling av medarbeidere. I tillegg vil HMS og dialogen med fagforeninger være prioriterte oppgaver for denne enheten. Avdelingen skal ledes av Guro Poulsen, som i dag leder Crew Management i Norwegian.

COMMUNICATIONS vil ha ansvar for ekstern og intern kommunikasjon, bærekraft og samfunnskontakt. Avdelingen vil fortsatt ledes av Anne-Sissel Skånvik.

%d bloggere liker dette: