Flyselskap

Nytt norsk flyselskap ber om MNOK 500 i hybridkapital

nyttflyselskap hybridkapital
Pressebilde av teamet bak det nye flyselskapet. Erik G. Braathen (i midten) sier de har satt sammen en gruppe av veldig kompetente og erfarne mennesker. (Foto: Pressemelding)

Investor og flyarving Erik G. Braathen har bedt Nærings- og fiskeridepartementet om 500 millioner kroner i hybridkapital i tillegg til lånegarantier på 1 milliard til oppstarten av et nytt norsk flyselskap. Det er e24.no som først omtalte saken.

Tirsdag kunne vi bringe posten / pressemeldingen om at flyarving Erik Gunnar Braathen har planer om å starte nytt norsk flyselskap. Det har versert rykter om at «gamle» Norwegian teamet mer så ut som en reklame for kleskjeden Dressmann enn en moderne ledergruppe for et fremtidsrettet flyselskap. Onsdag ettermiddag kan nettstedet e24.no meddele at de har fått innsyn i flyselskapets søknad til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Her fremgår det at selskapet har søkt om følgende:

  • Inntil 500 millioner i hybridkapital
  • Inntil 1,0 milliarder i statlige lånegarantier

Hva er hybridkapital ?

I følge wikipedia.no defineres hybridkapital som følger:

Kapitalstruktur er sammensetningen av kapitalinstrumenter som finansierer en organisasjons eiendeler. En organisasjon er i hovedsak finansiert av en blanding av egenkapital og gjeld, også kalt passiva. Disse kan igjen bestå av flere typer spesifikke kapitalinstrumenter. Noen organisasjoner bruker også hybridkapital som kapital. Dette er kapital som har egenskaper som gjør at de deler egenskaper til egenkapital og gjeld og følgelig er vanskelig å plassere under den ene eller den andre. Kapitalstrukturen fremstilles i absolutte verdier i en organisasjons balanse. Men for å kunne sammenligne med andre og med tidligere år så brukes ofte forholdstall. Flere forholdstall brukes, men de mest brukte er soliditet og gjeldsgrad og fremmedkapital/egenkapital forholdet. I Norge bokføres kapitalstruktur-poster i kontoklasse 2 i henhold til den frivillige standardiserte kontoplanen NS 4102.

Hvilket selskap står bak nyttflyselskap.no ?

Braathen har selv sagt seg villig til å investere 50 millioner kroner i det nye flyselskapet. Det har ikke lykkes frequentflyer.no å finne om selskapet er registret i Brønnøysund registrene, men vi har lykkes med å finne selskapets hjemmeside registret som følger.

nyttflyselskap

Nettstedet nyttflyselskap.no ble første gang registrert hos one.com i Danmark den 26. september 2020. Nettstedet er bestilt i privat regi av Tord Meling som har bakgrunn fra Deloitte og mange år i Norwegian, blant annet som sjef for flyfinansiering

%d bloggere liker dette: