Flyselskap

Torghatten ut av Widerøe – aksjonærer blir med videre

Torghatten ut av Widerøe Widerøe lanserer sommerruter
Pressefoto: Widerøe.

I forbindelse med salget av Torghatten til EQT Group, er det besluttet å fisjonere eierskapet til Widerøe ut av Torghatten ASA. Eierskapet i Widerøe vil ivaretas av de samme aksjonærene som i dag, men dagens aksjonærer i Torghatten vil få et direkte eierskap i et nytt holdingselskap – Flyco – som vil være eier av 66 % av Widerøe.

Utfisjoneringen av Widerøe vil sikre at Widerøe fremdeles vil være det eneste 100% norskeide flyselskapet som opererer i Norge.

Flybransjen står midt oppi den største krisen i nyere historie. Det er derfor svært tilfredsstillende at dagens eiere fortsetter på eiersiden og ønsker å fortsette satsningen på Norges eneste heleide, norske flyselskap.

Stein Nilsen, administerende direktør hos Widerøe.

For Widerøe innebærer dette ingen endring i forhold til dagens situasjon. Vi vil fremdeles ha lokale og svært kapitalsterke eiere i ryggen som har god kjennskap til bransjen generelt og selskapet spesielt. Dagens Torghatten aksjonærer sikrer sammen med Fjord 1’s 34 % eierandel et stabilt Norsk eierskap i Widerøe. Dette er en stor fordel for konsernet som helhet og gjør oss trygge på at vi skal få fortsette å utvikle selskapet, avslutter Nilsen.

Endringene for Torghatten har ingen praktisk konsekvens for den daglige driften i Widerøe, og den vil fortsette som normalt.

Torghatten ut av Widerøe

Widerøe AS er eier av datterselskapene Widerøe Ground Handling, Widerøe’s Flyveselskap, Widerøe Technical Services og Widerøe Internet. Til sammen er vi nesten 3000 stolte og engasjerte medarbeidere. WGH håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge og vi flyr til 50 destinasjoner i inn- og utland.

Widerøe er et annerledes luftfartsselskap. Vi har et evig engasjement for å skape muligheter mellom små og store steder. I Distrikts-Norge er Widerøes flyoperasjoner av stor betydning for både næringsliv, helsevesen, utdanning, reiseliv og kultur. Widerøe er distriktenes kollektivtransport. Som Norges eldste flyselskap tar vi vårt samfunnsoppdrag på alvor og jobber hver dag for å ivareta folks mulighet til å ta hele landet i bruk.