Flyplass

Regjeringen foreslår å dekke tapte inntekter for Torp og Haugesund lufthavner

 

Torp og Haugesund
Pressefoto: Torp Lufthavn Sandefjord

Inntektene til flyplasser har falt som følge av pandemien. For å dekke eventuelle tap i andre halvdel av 2021 for Torp og Haugesund lufthavn Karmøy, foreslår regjeringen å øke lisensen med 102 millioner kroner for 2021.

– Flyplassene Haugesund og Torp har blitt hardt rammet som et resultat av pandemien. Disse flyplassene er viktige regionale knutepunkter og arbeidsplasser for mange mennesker. Derfor foreslår vi å øke lisensene for disse to flyplassene nå, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nesten en dobling i tildelingen for 2021

For første halvdel av 2021 er det bevilget til sammen 110,5 millioner kroner til de to flyplassene. Utbetalingen av denne fordelen er for øyeblikket for handsaming i EFTA Surveillance Authority, ESA, som må godkjenne fordelen.

I det reviderte nasjonalbudsjettet foreslår regjeringen å legge til ytterligere 102 millioner kroner for å dekke eventuelle tap for både Torp og Haugesund flyplasser i andre halvdel av 2021. Flyplassene kan maksimalt få til sammen 212,5 millioner kroner for å dekke eventuelle tap i 2021, med en formodning om støtte fra Stortinget og ESA.

– Når dagen kommer tilbake, vil vi ha en luftfart som er rask på vingene att. Dette betyr at bakkemannskapet og de som administrerer flyplassinfrastrukturen fortsatt har arbeid å gjøre. Derfor vil regjeringen i dette reviderte budsjettet redusere de negative ringvirkningene fra pandemien ved å dekke tapte inntekter, sier Knut Arild Hareide.

Advarer mot strengere praksis

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har kunngjort en innstramming av praksis for å kompensere for tap som følge av koronapandemien. Mulighetene for å gi fordeler til flyplassene i andre halvdel av 2021 kan være mindre. Regjeringen vil følge situasjonen nøye, og vil se på fremtidige behov for flyplassene utover 2021.

Pressemelding: Samferdselsdepartementet.

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

%d bloggere liker dette: