Flyselskap

Flyselskapene får ikke egen støtteordning – men kan få 100 millioner

Flyselskapene får ikke egen støtteordning
Foto: SAS.

SAS er skuffet og overrasket over regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Bransjen er ekstremt hardt rammet av pandemien, men er så langt likevel holdt utenfor kompensasjonsordningene. Flyselskapene får ikke egen støtteordning.

Det er positivt at regjeringen nå erkjenner behovet for en kompensasjonsordning for luftfarten, men det kommer for sent og det kommer for lite. Vi forutsetter at Stortinget gjør om forslaget slik at ordningen vil gjelde fra krisens start og i større grad reduserer de økonomiske tapene som en direkte følge av myndighetenes reiserestriksjoner.

Kjetil Håbjørg, Konserndirektør i SAS. Foto: SAS.

Etter krevende omstillinger i SAS, gikk vi inn i pandemien med fem års overskudd, solid økonomi og tidenes beste kundetilfredshet. Reiserestriksjonene innført av regjeringen har hatt store konsekvenser for bransjen og SAS, men per i dag opplever vi at regjeringen ikke lever opp til lovnaden om å ta vare på levedyktige bedrifter.

Pengene regjeringen så langt har bevilget til luftfarten, har i liten grad kommet flyselskapene til gode. Mesteparten har gått til å dekke Avinors underskudd, lånegarantier og tapte inntekter for staten. Vi setter vår lit til at Stortinget ser den alvorlige situasjonen luftfarten er i, og imøtekommer vårt behov for en anstendig kompensasjonsordning. Det vil samtidig være med på å anerkjenne betydningen av et godt og forutsigbart flytilbud med lavest mulig utslipp også etter pandemien.

Flyselskapene får ikke egen støtteordning

Regjeringen er opptatt av at vi skal ha et godt flytilbud i Norge også etter pandemien. Derfor har vi stilt opp for norsk luftfart med en rekke tiltak siden krisen rammet i mars 2020, og vi følger situasjonen tett. Nå foreslår vi også å innlemme flyselskapene i kompensasjonsordningen for næringslivet. I tillegg foreslår vi at flyselskapene kan søke støtte fra lønnsstøtteordningen som gjelder fra mars 2021, og 10 mill. kroner til et ettårig kompetanseløft for luftfarten.

Knut Arild Hareide.

Ulike tiltak
Regjeringens mål er at flytilbudet i Norge over tid skal være godt og at det er en sunn konkurranse på stamrutene. På kort sikt, til markedet normaliserer seg etter pandemien, er hovedmålet at det eksisterer et tilstrekkelig flytilbud innenlands.

– Det viktigste tiltaket for et varig godt flytilbud i Norge er å legge til rette for god konkurranse. Da vil flyselskapene som over tid gir passasjerene det beste tilbudet og har sunn økonomi vinne frem, påpeker Hareide.

Tiltak for luftfarten i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett:

  • Regjeringen foreslår å bevilge inntil 1 050 mill. kroner ekstra i tilskuddsramme til Avinor. Den blir totalt på 3,8 mrd. kroner i 2021.
  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 102 mill. kroner til å dekke eventuelle tap for Sandefjord lufthavn, Torp og Haugesund lufthavn, Karmøy i andre halvår 2021. Samlet vil dette utgjøre inntil 213 mill. kroner i støtte til de to lufthavnene i 2021.
  • Regjeringen foreslår å inkludere flyselskapene i den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet fra og med mai 2021.
  • Flyselskapene kan søke støtte fra lønnsstøtteordningen, som gjelder fra mars 2021. Ordningen innebærer at kriserammede foretak kan få støtte per ansatt for ansatte som de tar tilbake fra permittering.
  • Regjeringen foreslår 10 mill. kroner til ettårig kompetanseløft for luftfarten.

%d bloggere liker dette: