Flyselskap

Norwegian hentet inn over 6 milliarder i frisk kapital

direkterute til Brasil Norwegian rekonstruksjon frisk kapital
Pressefoto: Norwegian.

Gjennom utstedelse av obligasjoner og salg av aksjer har Norwegian hentet inn over 6 milliarder kroner i frisk kapital for å komme seg gjennom krisen. Ved fristens utløp fredag 21. mai tilbød flyselskapet tre måter for investorer å kjøpe seg inn i flyselskapet og skyte inn sårt tiltrengt kapital til flyselskapet.

Det var i begynnelsen av måneden at Norwegian kunngjorde at de håpet å skaffe minst 6 milliarder kroner i frisk kapital. I følge  ch-aviation er denne finansieringen en del av flyselskapetss plan om å komme ut av konkursbeskyttelse i Irland og Norge.

Tre muligheter for tilbudte investeringer

På bordet var det tre finansielle instrumenter for investorer for å støtte Norwegians innsats for å skaffe kapital:

  1. Et tilbud om nye uendelig annuitets obligasjoner med en total prislapp på 1,875 milliarder kroner.
  2. En fortrinns emisjon som hentet inn 395 millioner kroner.
  3. En rettet emisjon for nye aksjer som ikke skulle overstige 6,0 milliarder kroner.

Tegningsperioden for fortrinnsrettsemisjonen og tegningsperioden for den rettede emisjonen gikk ut 16.30 fredag  21. mai 2021.

Hva ble resultatet ?

I følge en børsmelding 21. mai er følgende resultatet av Norwegians kapitalisering;

Flyselskapet mottok tegninger for sine nye kapitalobligasjoner for et beløp som overstiger 1,875 milliarder kroner. Disse obligasjonene forventes å bli utstedt 26. mai 2021 eller tidligere, underlagt vilkår for fullføring. Norwegian mottok tegning for cirka 311 millioner nye aksjer i sin emisjon. Opptil 63 076 638 nye aksjer ble tilbudt til en tegningskurs på NOK 6,26 per aksje. Dette utgjør over 395 millioner kroner. Flyselskapet sier at den foreløpige tellingen «derfor indikerer en overtegning på omtrent 393%.»

Til slutt solgte flyselskapet 595 869 048 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 6,26 per aksje for sin rettede emisjon. Dette vil øke bruttoprovenyet til flyselskapet på omtrent 3,73 milliarder kroner.
«Derfor vil selskapet skaffe seg en samlet bruttoinntekt på ca. 6,0 milliarder kroner i kapitalinnhentingen,» opplyser Norwegian.

Frisk kapital – Hva skjer videre ?

I følge Reuters hadde domstolene i Irland og Norge krevd at Norwegian skulle skaffe minst 4,5 milliarder kroner før 26. mai som en del av en plan om å komme ut av konkursbeskyttelse i de to landene.

Omstruktureringen av flyselskapet vil føre til en slutt på langdistansedriften. Faktisk vil den nye flyselskapet være et skall av sitt tidligere jeg, da det hovedsakelig fokuserer på nordiske og europeiske ruter.