Flyselskap

Fire produksjonsplattformer i fremtidens SAS

vi gratulerer SAS Fire produksjonsplattformer
Foto: SAS.

Fire forskjellige enheter, fire produksjonsplattformer i fremtidens SAS. Flyselskapet SAS deler nå opp virksomheten, der de nye Embraer -maskinene utgjør en av de fire produksjonsplattformene. Dette er nyheter som allerede har ført til hard kritikk.

Pandemien har endret folks reisemønster, og SAS må være et fleksibelt flyselskap med makt til å følge med på disse endringene. Det er essensen til den nye organisasjonen som nå dukker opp der SAS skal lage fire forskjellige produksjonsplattformer med tre ulike AOC -er.

SAS EMBJ 195 – Rendering (C) Daniel Martinsson (Daniel af Cee)

SAS Link

Flyselskapet SAS Link er opprettet som et helt nytt datterselskap der de seks nye Embraer E195 er plassert. Link er det som tidligere ble kalt «mellomstørrelse» og vil kunne være i luften i løpet av første halvdel av 2022. Basen vil være i København, som tar over noe av trafikken som for tiden flyr av den fallende Boeing-flåten . Det er litt uklart hvordan virksomheten vil utvikle seg, da det er informasjon om at Embraer -maskinene er en midlertidig løsning på behovet for kapasitet.

endrer navn SAS CO2 kompenserer
Instagram konto: @kvandalphotos – Scandinavian Airlines Ireland (SAIL) A320 neo (EI-SIG).

SAS Connect (SAIL)

Det tidligere SAS Irland med blant annet trafikk til og fra London og i kort tid også Malaga. Selskapet får nytt navn fra 1. januar og har en flåte av A320 -maskiner i en første fase med base i København. Base etablering er tenkt videreført i både Stockholm og Oslo.

«SAS -underleverandør»

Uavhengig virksomhet der alle wet-lease leverandører samles, i øyeblikket gjelder dette Cityjet og Xfly / Nordic.

SAS Scandinavia

De tre andre enhetene har “Store SAS” eller SAS Scandinavia som paraply, men veksten skjer ikke her, men i de forskjellige datterselskapene. De forskjellige operasjonene skal ikke markedsføres under sine respektive navn, men all kommunikasjon er underlagt SAS.

SAS har ved et par tidligere anledninger delt virksomheten i forskjellige produksjonsenheter. Hovedsakelig i SAS Commuter som fløy i årene 1984 – 2004. I løpet av disse årene var det en rekke mindre selskaper, inkludert Eurolink, Northlink, Swelink avhengig av hvor virksomheten tilhørte geografisk. Flåten besto av Fokker F27, Fokker 50, Saab20000 og til slutt også den ulykkesutsatte Dash Q400.

Et annet forsøk var Snowflake, som skulle bli sin egen lavkostnadsenhet i SAS. Selskapet ble avviklet etter bare ett år, det var omtrent samtidig som SAS Commuter ble besluttet nedlagt.

De nye planene har til tross for at de ikke er offisielt presentert, vakt kritikk fra blant andre hele pilotforbundet, SAS Pilot Group, SPG. Fagforeningen mener at tiltakene delvis er en måte å unngå kravet om å ansette pilotene som ble permittert under pandemien. Kritikk har også fokusert på det faktum at de forskjellige enhetene kan konkurrere med hverandre i ambisjonen om å holde lønningene nede. Konfliktnivået er allerede høyt, og SPG snakker om å muligens saksøke flyselskapet.

 Vi mener at SAS bryter med trepartsmodellen i arbeidslivet. De respekterer ikke avtalene som er inngått, og heller ikke avtalen som de tidligere oppsagte. De skulle bli gjenansatt når virksomheten bedrer seg. Vi mener at SAS bryter både inngåtte avtaler og loven.

Martin Lindgren, ordførande i SAS -seksjonen hos SPG til dn.no.

Det er en beskrivelse av situasjonen som SAS ikke er enig i. Og mener at de gjennomførte endringene forblir innenfor rammen av tariffavtalene som gjelder.

%d bloggere liker dette: