Flyselskap

Parat kritisk til dansk fagforening -både for SAS og Norwegian

Den danske fagforeningen, Flyvebranchens Personale Union (FPU), har inngått avtaler direkte med SAS og Norwegian. Avtaler som etter Parats syn svekker ansattes rettigheter og er ødeleggende for det norske og skandinaviske arbeidsmarkedet.

Flyselskapet SAS etablerer to nye datterselskaper, kalt SAS Connect og SAS Link. Planen er at nye ansettelser i Skandinavia skjer i disse nye selskapene.

Her har SAS og Norwegian funnet en modell som undergraver eksisterende vilkår i konsern som allerede har tariffavtaler for piloter og kabinansatte. Målsettingen ser ut til å være å svekke rettighetene til norske ansatte.

Anneli Nyberg, nestleder i Parat.

Sterkt kritisk til dansk LO-forening

Den danske fagforeningen FPU, har ifølge Dagens Næringsliv inngått avtaler på vegne av fremtidige ansatte i nye datterselskaper i SAS. I tillegg er de villig til å inngå avtaler som gjør at Norwegian kanskje kan virkeliggjøre målet om å ansette sesongarbeidere som piloter og kabinansatte.

At flyselskaper som SAS og Norwegian velger å ikke respektere partsamarbeidet og de eksisterende tariffavtalene er ille nok, men at dette fasiliteters av en annen fagforening er direkte ubegripelig og veldig opprørende. Allerede fremforhandlede avtaler settes under et stort press og viktige begrensninger rundt arbeidstid og fritid ser ut til være i fritt fall.

SAS kvartalsrapport
Foto: SAS

SAS forsøker å organisere seg bort fra inngåtte avtaler

Det at FPU også har misforstått sitt oppdrag når de samarbeider med vår arbeidsgiver, på denne måten.

Leder Thilde Waast i fagforeningen FPU, setter seg over alle ansatte i SAS når hun i DN-oppslaget mener å ha innsikt i hva som skal til for å redde SAS. Hun har ved denne grenseløse naiviteten sørget for at 200 oppsagte SAS-piloter i Norge, med opp til 20 års ansiennitet i SAS, ikke får tilbake sine jobber. Det er nesten ikke til å tro at det går an å opptre så illojalt på vegne av ansatte i SAS.

Jan Levi Skogvan, Leder for pilotene i SAS.

Pilotlederen får støtte fra leder i SAS kabinforening, Martinus Røkkum, som mener SAS, sammen med FPU, undergrave jobben de tillitsvalgte har gjort gjennom mange år.
– Kabinansatte har vært med på utallige innsparinger og effektiviseringer som har økt produktiviteten de siste årene. Dette har vi gjort for å sikre norske arbeidsplasser for fremtiden. En avtale med FPU som undergraver og svekker innarbeidede rettigheter føles som at de dolker oss i ryggen, sier Røkkum.

gjenåpner
📷 Pressefoto: Norwegian.

FPU motarbeider ansatte i Norwegian


Leder for pilotene i Norwegian, Alf Hansen, mener den danske fagforeningen, FPU, løper selskapets ærend, og motarbeider ansattes interesser.

 Vi forstår at ledelsen i Norwegian ønsker å samarbeide med en fagforening, der Norwegian selv kan diktere betingelsene til ansatte. For oss som organiserer pilotene i Norge og Skandinavia er dette helt uakseptabelt, og noe vi vil bekjempe med alle midler.

Alf Hansen, leder for pilotene i FPU.

Leder for Norwegian kabinforening, René-Charles Gustavsen, sier de lenge har kjempet mot europeiske lavprisselskaper. Kampen nå i like stor grad må kjempes internt i Skandinavia.

Min kritikk går både til selskapene og den danske fagforeningen. De bidrar begge til å fravike inngåtte avtaler og svekke arbeidsmiljøet til oss ansatte, sier Gustavsen.

René-Charles Gustavsen, leder for kabinforening hos Norwegian.

%d bloggere liker dette: