Flyselskap Økonomi

SAS FORWARD: en ny plan når resultatene for første kvartal presenteres

SAS ForwardsSAS utvider sitt nettverk i Nord-Amerika
Nye A321NEO LR Foto: Andy Prhat / SAS.

SAS har i mange år vært tynget av en kostnadsstruktur som ikke er konkurransedyktig og hindrer selskapet i å nå sitt fulle potensial. I tillegg har de siste to årene vært de mest utfordrende i flyindustriens historie. Reisemønster og markedsforhold endres og vil påvirke selskapet ytterligere. SAS trenger mer omstart enn noen gang, og det skal skje med SAS FORWARD.

SAS vil iverksette tiltak for å sikre langsiktig konkurransekraft. Sammen med det allerede pågående arbeidet med å utvikle en effektiv og lønnsom virksomhet, presenterer derfor selskapet sin plan: «SAS FORWARD» samtidig som resultatet for første kvartal av regnskapsåret 2021/2022 presenteres.

Første kvartal for regnskapsåret 2021/2022

NOVEMBER 2021 – JANUAR 2022

 • Inntekter: SEK 5 545 M (2 282)
 • Resultatet før skatt (EBT): SEK -2 597 (-1 915) millioner
 • Resultat før skatt og sammenlignbare poster: SEK -2 621 (-1 927) millioner SEK
 • Resultatet for perioden: SEK -2 442 M (-2 033)
 • Resultat per aksje: SEK -0,34 (-0,28)
SAS Forward
SAS Link etableres både i Bergen og København Pressefoto: SAS

Viktige hendelser i kvartaler

SAS etablerer et samarbeid med Vattenfall, Shell og LanzaTech for å undersøke muligheten for å produsere syntetisk flydrivstoff i storskala produksjon
SAS Connect og SAS Link er etablert i København og rekrutteringen har startet

 

Viktige hendelser etter kvartaler.

 • Kredittfasiliteten på SEK 3.000 millioner, som ble etablert med hovedeierne i 2021, er benyttet.
 • SAS FORWARD er lansert – en omfattende plan for å styrke SAS sine fremtidige forhold
 • Resultat før skatt endte på SEK -2,6 milliarder, som er en nedgang på SEK 1,7 milliarder sammenlignet med forrige kvartal, eller en nedgang på SEK 0,7 milliarder sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
 • Totale driftskostnader i kvartalet endte på SEK 6,9 milliarder og totale driftsinntekter landet på SEK 5,5 milliarder for kvartalet. Totale inntekter falt med 4 % sammenlignet med fjerde kvartal, en forbedring på rundt 3,3 milliarder svenske kroner sammenlignet med året før, men fortsatt 42 % lavere enn første kvartal 2019, som var upåvirket av covid-19. Kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av kvartalet utgjorde SEK 3,4 milliarder.

Antall passasjerer som flyr med SAS gikk ned med 15 % sammenlignet med forrige kvartal og kabinfaktoren nådde om lag 56 %, en nedgang på 4 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal. Til tross for dette tilsvarte vår kapasitet den for fjerde kvartal. Den siste tiden har vi imidlertid sett en økning i billettsalget, noe som er positivt og lovende for fremtiden.

Foto: Scandinavian Traveler

SAS FORWARD – planen er lansert

Pandemien har påvirket SAS fundamentalt – fra nedleggelser og reiserestriksjoner til endringer i folks reisemønster. Uten radikale endringer vil dette raskt tømme SAS sine kontanter og kontantekvivalenter. SAS vil derfor proaktivt gjennomføre en fullstendig transformasjon av sin virksomhet, inkludert nettverk, flåter, tariffavtaler og andre kostnadsstrukturer, gjennom en bred og omfattende konverteringsplan. Planen inkluderer å utnytte SAS-merket, oppnå konkurransedyktige enhetskostnader, justere størrelsen på flåten (inkludert refokusering av langdistanseflåten) og bygge en bærekraftig fremtid. SAS FORWARD er en omfattende plan for transformasjon av drift og økonomi, designet for å gi SAS et stabilt økonomisk fundament å stå på.

Planen innholdet blant annet følgende elementer

 • Reduser årlige kostnader med 7,5 milliarder SEK – SAS vil ta kraftige grep for å fortsette å redusere kostnadene med en mye mer omfattende fordeling av kostnadsbyrden mellom alle store interessentgrupper og kreditorer.
 • Transformasjon av flåte, nettverk og produkttilbud – SAS tar i bruk et nytt nettverksprinsipp og justerer flåten og produkttilbudet for å posisjonere SAS for fremtiden og forbedre kundeopplevelsen.
 • Digital transformasjon – SAS skal gjennom en stor digital transformasjon som vil gi en enda bedre kundeopplevelse og samtidig økonomiske fordeler.
 • Posisjonerer SAS som ledende innen bærekraftig luftfart.SAS investerer i moderne drivstoffeffektive fly, bærekraftig flydrivstoff, ny teknologi og bærekraftige produkter og tjenester med insentiver for endret kundeatferd.
 • Styrke den operative plattformen. SAS skal øke fleksibiliteten og effektiviteten og legge til rette for tilpasning til endret etterspørsel og konkurranse.
 • Styrke SAS sin balanse ved å redusere gjeld og skaffe ny kapital – De årlige kostnadsbesparelsene på 7,5 milliarder svenske kroner innenfor SAS FORWARD-planen baner vei for en styrking av SAS sin balanse og styrker SAS sin likviditet i stor grad, slik at SAS kan fortsette å investere i nettverk, ansatte og drivstoffeffektive fly.
 • Suksessen til planen og evnen til å tiltrekke potensiell ny kapital er avhengig av at SAS lykkes fullt ut med å implementere planen for kostnadsreduksjoner på SEK 7,5 milliarder, som igjen er avhengig av at SAS sine interessenter deltar fullt ut.

%d bloggere liker dette: