Bonus Program Flyselskap

Pantsetter lojalitetsprogrammet Flying Blue for 15 milliarder

Air France-KLM pantsetter
Foto: Air France – KLM.

Air France – KLM gjorde torsdag noen kompliserte økonomiske avtaler med Apollo Global Management. Flyselskapene pantsetter i hovedsak sin Flying Blue lojalitetsprogram til en verdi av ca. 15 milliarder ved å utstede en evigvarende obligasjon med en kupongrente på 6,4 %. Finansieringen anses som “egenkapital” og vil ikke utvanne aksjonærene.

I den siste utviklingen innen luftfartsindustrien har Air France-KLM og Apollo Global Management signert en avtale for en form for egenkapital-finansiering på imponerende 15 milliarder, med muligheten for å øke rammen til 18 milliarder innen avtalens utløp. Dette er en bemerkelsesverdig finansieringsavtale som gir flyselskapet nødvendige midler i disse utfordrende tidene.

Finansieringen er strukturert som evigvarende obligasjoner utstedt av en tilknyttet enhet til Air France-KLM. Dette vil bli regnskapsført som egenkapital i samsvar med IFRS, noe som gjør den ikke-utvannende for aksjonærene. Denne tilknyttede enheten vil også inneha varemerket og kommersielle samarbeidsavtaler knyttet til Air France og KLM’s felles lojalitetsprogram, Flying Blue. Dette gjør dem til den eksklusive utstederen av miles for flyselskapene og deres partnere.

Hovedmålet med denne transaksjonen er å hjelpe Air France-KLM med å gjenopprette sin IFRS egenkapital, styrke balansen og generere ekstra nettofortjeneste. Evigvarende obligasjoner vil ha en kupongrente på 6.4% de første fire årene og kan innløses til en samlet finanskostnad på 6.75% på den første innløsningsdatoen.

Pantsetter

Pantsetter lojalitetsprogrammet Flying Blue

Det er viktig å merke seg at Air France-KLM vil opprettholde kontrollen over sitt lojalitetsprogram, Flying Blue, og beholde eierskapsrettighetene til kundedatabasene. Denne avtalen vil heller ikke påvirke medlemmer av Flying Blue, de sosiale aspektene ved ansattes kontrakter eller driften av Air France og KLM.

For å konkludere, denne finansieringsavtalen kan kanskje virke som obligasjoner, men den betraktes som egenkapital på grunn av finansiell ingeniørkunst som unngår utvanning av aksjonærene. Denne tilnærmingen er blitt brukt av flere flyselskaper og hoteller i løpet av pandemien, og den har bidratt til å opprettholde deres økonomiske bærekraft. Air France-KLM blir med på denne trenden, selv om lojalitetsprogrammene utenfor USA kanskje ikke er like lønnsomme på grunn av begrenset inntekt fra tilknyttede kredittkort.

Det gjenstår å se hvordan denne finansieringen vil hjelpe Air France-KLM med å navigere gjennom de utfordrende tidene som luftfartsindustrien står overfor. Det er tydelig at det representerer et betydelig skritt mot å styrke deres økonomiske posisjon.