Credit cards Flyselskap

Norwegian inngår forlik i merkevarestrid med Bank Norwegian

Schibsted Norwegian fryser forlik i vareMerkestrid

Norwegian er glad for å kunngjøre at etter konstruktive samtaler med Bank Norwegian, har de blitt enige om  et forlik i merkevarestrid tvisten knyttet til lisensiering og bruk av varemerket “Bank Norwegian.” Avtalen innebærer at Bank Norwegian vil fortsette å bruke navnet “Bank Norwegian” under en ny visuell profil for banken.

Samarbeidet om CashPoints mellom partene vil fortsette som i dag. Avtalen vil ikke få konsekvenser for medlemmer av “Norwegian Reward.”

Dette er positivt nytt for begge parter, da tvisten om varemerkebruk har pågått i en periode. Denne forliket gir Bank Norwegian muligheten til å beholde sitt etablerte varemerke og fortsette å bygge videre på sitt omdømme i finanssektoren.

Videre samarbeid om CashPoints gir kundene muligheten til å dra nytte av fordeler og belønninger i tråd med deres lojalitet til Norwegian-gruppen. Dette sikrer at medlemmer av “Norwegian Reward” fremdeles vil nyte godt av fordelene knyttet til programmet.

Dette forliket viser at dialog og konstruktive samtaler er en effektiv måte å løse tvister på. Begge parter kan nå se frem til å fortsette sitt samarbeid og tilby fordeler til kundene.

Vi følger nøye med på utviklingen i denne saken og vil holde deg oppdatert med eventuelle endringer i fremtiden.

Les ogå:

Endringer i CashPoints-opptjening og forsikringsdekning med Bank Norwegian-kortet fra 2024

Forlik i merkevarestrid – solgt i 2021

Forbrukslånsbanken Bank Norwegian og det børsnoterte eierselskapet Norwegian Finans Holding ble etter en lengre tautrekking solgt til svenske Nordax Bank høsten 2021.

Bank Norwegian ble i november 2022 formelt fusjonert inn i Nordax-konsernet. I dag drives selskapet videre som en filial av Nordax med navnet i behold.

Om Bank Norwegian

Bank Norwegian er en filial av NOBA Bank Group AB (publ) og opererer med adresse i Fornebu, Norge. Selskapet har etablert seg som en ledende leverandør av kredittkorttjenester og finansielle løsninger, og de fortsetter å tilby innovative produkter til kunder i Norge og internasjonalt.