Flyselskap

Nordica / xfly i økonomisk krise – kan påvirke SAS

Økende tap har fått den estiske regjeringen til å trekke støtten: Ingen flere penger til Nordica. Dette kan innebære raske endringer for en av SAS største underleverandører.

Nordic Aviation Group, som inkluderer flyselskapene Nordica og Xfly, ble etablert i 2015. Etableringen stammer fra ruinene av det konkursrammede Estonia Air. Det nye flyselskapet hadde en todelt forretningsmodell, med både ruteflyvninger og ACMI-oppdrag. Før pandemien, etter bare fire år, ble det renset til å være utelukkende en “kapasitetsleverandør” for andre flyselskaper, hovedsakelig SAS. Dette hjalp virksomheten med å overleve, i det minste knapt, med den estiske staten som garantist for fortsatt flyging. Men i september i år, i skyggen av stadig økende underskudd, kom en kritisk rapport som hevdet at drømmen om en eget nasjonalt flyselskap. Det er ikke det samme som kontinuerlig økonomisk støtte fra estiske skattebetalere. Tapene har nådd 138 millioner SEK, og hele spørsmålet har blitt en høy politisk konflikt i Estland.  Skattebetalerne må finansiere et flyselskap som ikke bidrar til trafikkutvikling fra Estland og heller ikke genererer inntekter til Statskassen.

Rapporten fra Riksrevisjonen i Estland har fått regjeringen til å reagere: ingen flere penger. De tilgjengelige alternativene er å selge Nordica Aviation Group i deler, som en helhet, eller å legge den ned, ifølge ansvarlig minister i Tallinn.

Ingen flere penger til Nordica

En av årsakene til den akutte økonomiske krisen er Nordicas satsing på A320. Flytypen har blitt rammet av forsinkelser og problemer. For øyeblikket opererer to A320Neo for det tysk-estiske Marabu Airlines, som Nordica var med på å starte. Marabu er et datterselskap av tyske Condor og driver charterflyvninger fra Tyskland. Nordica har også en A320ceo som for tiden er på wet-lease hos Smart Lynx med solturer fra Riga og Tallinn.

Nordica eier også, gjennom et datterselskap, to CRJ-900 som opererer for SAS. Konsernen inkluderer også X-fly med ytterligere ni CRJ-900 og ni ATR-72-600. To av sistnevnte har nettopp kommet tilbake fra wet-lease i Portugal og er parkert i Toulouse, mens de øvrige opererer for SAS.

Hvis Nordica og X-fly skulle selges separat, vil den innleide SAS-flåten i begynnelsen bli delt. Dette kan potensielt skape problemer, ettersom omtrent 20 fly for tiden opererer for SAS, noe som utgjør over ti prosent av flyflåten. Avhengig av hvordan man teller, har SAS, inkludert Link, Connect, Nordica og Cityjet, en flyflåte på omtrent 130 fly. De ekstra ressursene som ble leid inn fra Air Baltic og SmartLynx i sommer er nå avsluttet. En rask endring av situasjonen rundt Nordica vil trolig føre til kortsiktige problemer før nye avtaler er på plass.

Potensielle kjøpere når den estiske regjeringen stenger de økonomiske kranene, vil først og fremst finnes blant andre wet-lease-selskaper som driver med regional trafikk, ikke blant ruteflyselskaper. En annen mulighet er en ny privat finansieringsgruppe.