Flyselskap

Syv trender som vil løfte forretningsreiser 2024

Syv trender

Den nye rapporten «Business Travel Trends 2024», utarbeidet av Globetrender og Cytric Easy fra Amadeus, peker på reiser med flere formål, teambuildingreiser og KI-baserte personlige assistenter som noen av de trendene som kommer til å sette sitt preg på forretningsreiser i 2024. Å få maksimal verdi ut av hver reise er en vital ingrediens nå som markedet vokser igjen.

1. KI-baserte personlige assistenter revolusjonerer selvbookede reiser

For forretningsreisende har fremveksten av generativ kunstig intelligens (Gen AI) medført at også KI-baserte personlige assistenter (AI PA’s) har sett dagens lys. Disse smarte, 24/7-tilgjengelige løsningene kan tålmodig hjelpe til med alt fra rådgivning om reisealternativ til å veilede den reisende om bedriftens reisepolicy ved hjelp av naturlig språk.

2. Teambuilding i fokus (Executive Field Trips)

Strategiske utflukter kommer til å bli svært viktig i 2024. Planlegging av teambuildingsdager har ofte vært benyttet for å binde mennesker og grupper tettere sammen, men nå ser vi endring mot lengere reiser, ofte ute i naturen, som har ledet opp til denne spirende trenden. Disse firmautfluktene vekk fra kontoret tas til neste nivå med et stadig bredere spekter av oppslukende, overraskende og iblant også ekstreme opplevelser, både innenlands og utenlands.

3. Kombinerte formål (Objective Stacking) for maksimal verdi av forretningsreisen både for firmaet og den reisende

I de kommende årene vil kombinerte reiseformål, såkalt «objective stacking» – et uttrykk skapt av Globetrender for å beskrive reiser som er satt sammen for å oppfylle flere formål, til å bli standard for å få maksimal effektivitet og verdi ut av forretningsreisen. I stedet for å fly inn og ut for ett enkelt møte, salgspresentasjon eller evenement, kommer forretningsreisende til å bli pålagt å legge inn ekstra tid til også å møte flere kunder, gjøre rekognoseringer, gjennomføre konkurranseanalyser eller kanskje til og med utvide reisen med noen feriedager.

4. Blandede reiser (Blended Itineraries) står i sentrum når rigide reisepolicier er på vikende front

Nytt tankesett og automatiserte systemer hos bedriftene muliggjør blandede reiser som går lenger enn bare enkle «bleisure»-reiser der et helgeopphold kobles til noen dagers møter. Det som ser ut til å skyte fart i 2024 er en oppmykning av tidligere svært strikte reisepolicyer, og at man nå heller mot å sette den reisendes opplevelse i sentrum.

5. Netto null helter: (Net Zero Heroes): Bedrifter jobber smartere for å nå utslippsmålene

I desember 2023 kom det globale klimatoppmøtet COP28 til enighet om å jobbe for en overgang vekk fra fossilt brennstoff og øke produksjonen av grønn energi, for å nå målet om netto null i klimagassutslipp innen 2050. Bærekraftsambisjoner tas stadig mer alvorlig blant bedrifter. En undersøkelse utført på oppdrag fra Amadeus blant 896 høytstående beslutningstakere viste at 90% av reiseselskaper hadde en strategi på plass for å nå miljøbaserte bærekraftsmål eller planlegger å implementere en i 2024.

6. Digitaliserte reiseoppgjør: Helautomatisk avstemming kommer et steg nærmere

Det skjer en stor utvikling i bedriftenes finansavdelinger, drevet frem av overgangen til digitale reiseoppgjørssystemer og virtuelle kort for utgifter underveis på reisen. Skiftet markerer slutten på en æra av tungvinn og manuell utfylling av reiseoppgjørsskjemaer og en konstant sjonglering med papirkvitteringer.

7. Nyttig nettverksbygging (Power Networking): Event-bransjen får en oppsving med økt kontaktbehov

Nettverksbygging blir viktigere enn noen gang, og det vil dukke opp en enda mer fokusert holdning til det å skaffe seg nye kontakter, såkalt «power networking». Den tiden er forbi da deltakerne sniker seg unna tidlig fra konferanser eller gjemmer seg på hotellrommet for å unngå small talk – i 2024 og årene som kommer vil man komme til å måtte utnytte alle muligheter for å knytte nye bånd til fulle. Når ansatte tross alt bruker sin tid borte fra både den daglige jobben og familien, må man sørge for at det er verd det.