Flyplass

Tone Wille ny styreleder i Avinor AS

Tone Wille
Foto: Samferdselsdepartementet.

Regjeringen vil videreføre og styrke Avinor-modellen. Pandemien, og ettervirkningen av denne på flytrafikken og Avinors inntekter, har imidlertid satt selskapet i en krevende finansiell situasjon. For å sikre Avinor bærekraftige finansielle rammebetingelser krever dette betydelige tiltak fra både staten og Avinor. Med Tone Wille som ny styreleder, og Fridtjof Berents som nytt styremedlem, forsterker vi den finansielle kompetansen i styret, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

På dagens generalforsamling i Avinor ble Tone Wille (1963, Oslo) innstilt som ny styreleder, mens styremedlemmene Ola H. Strand og Inger Lise Strøm ble gjenvalgt. Fridtjof Berents (1972, Oslo) ble valgt inn som nytt styremedlem.

Wille er utdannet siviløkonom fra NHH. Hun har siden 2016 vært konsernsjef i Posten Bring AS (tidligere Posten Norge AS), og tidligere hatt ulike lederstillinger innen finans- og økonomiområdet i samme konsern. Wille fratrer stillingen som konsernsjef høsten 2024. Hun har tidligere hatt ledende stillinger i Norfund, Elkem ASA, GE Energy (Norway) og i Kværnerkonsernet. Wille har omfattende styreerfaring og er i dag styremedlem i Norske Skog ASA og styreleder i International Postal Corporation.

Berents er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har en MBA fra Norges Handelshøyskole. Berents har lang erfaring fra Arctic Securities (2007-2022), hvor han blant annet var analysesjef og leder for corporate finance-avdelingen. Han har tidligere vært viseadministrende direktør i Finans Norge og har også arbeidserfaring fra Finansdepartementet. Berents er i dag administrerende direktør i Toluma AS.

Styrets sammensetning med Tone Wille i spissen

Etter generalforsamlingen består styret i Avinor av følgende medlemmer:

  • Tone Wille (f. 1963, Oslo) (aksjonærvalgt)
  • Ola H. Strand (f. 1957, Trøndelag) (aksjonærvalgt)
  • Rolv G. Roverud (f. 1958, Rogaland) (aksjonærvalgt)
  • Inger Lise Strøm (f. 1971, Nordland) (aksjonærvalgt)
  • Fridtjof Berents (f. 1972, Oslo) (aksjonærvalgt)
  • Sverre Ivar Elsbak (ansattevalgt)
  • Mari Halvorsen Sundgot (ansattevalgt)
  • Heidi Sørum (ansattevalgt)

Om Avinor
Staten er eier i Avinor for å ivareta drift og utvikling av et landsomfattende nett av lufthavner samt sivil og militær flysikringsvirksomhet. Statens mål som eier er kostnadseffektiv og sikker drift og utvikling av statlige lufthavner og flysikringsvirksomhet. Staten eier 100 prosent av Avinor.