Flyselskap

Emirates tar medisinsk behandling om bord til nye høyder

medisinsk behandling

Omdirigering på grunn medisinske nødsituasjoner om bord utgjør en ørliten andel av millioner av flyvninger årlig, men er kostbart for flyselskapene. Ettersom flere reiser med fly, har det faktiske antallet medisinske hendelser økt gradvis gjennom årene.

Emirates, som er verdens største flyselskap målt i internasjonal trafikk, har over 3500 ukentlige avganger, og hadde mer enn 194,000 flyreiser i 2016. I de 12 månedene håndterte flyselskapet mer enn 60 omdirigeringer på grunn av medisinsk nødsituasjoner.

En av disse inntraff i norsk luftrom i april 2016, og medførte en høyst sjelden A380-visitt på Gardermoen.

En enkelt omdirigering kan koste Emirates alt fra 50.000 til over 600.000 dollar, avhengig av hva det medfører av ekstra drivstoff, catering, landings- og bakkehåndteringsavgifter, navigasjonskostnader, ombooking og billetter videre, samt andre kostnader for å ta vare på ansatte og passasjerer.

– Vi kan ikke forvente å ta inn igjen kostnadene av en omdirigering, men passasjerenes ve og vel er alltid første prioritet for oss. Flyselskapene håndterer medisinske nødsituasjoner forskjellig, siden det ikke er noen internasjonale regler for dette. Som i alt annet vi gjør, kommer sikkerheten til passasjerene først. Hvis det er et medisinsk nødstilfelle om bord, har personalet opplæringen og utstyret som hjelper dem å vurdere situasjonen, og levere best mulig resultat for de berørte passasjerene, sier Adel Al Redha, konserndirektør og Chief Operating Officer i Emirates.

Trening og utstyr

I 2016 gjennomførte Emirates nesten 23.000 timer med medisinsk opplæring for kabinansatte og piloter for å sikre at de er klare til å hjelpe passasjerer om bord. I tillegg til grunnopplæringen har de gjentatte øvelser, samt spesifikk trening på bruk av medisinsk utstyr.

Den medisinske opplæringen for de kabinansatte inkluderer både teori og praksis. Dermed gjenkjenner og håndterer de raskt vanlige situasjoner, og desto viktigere er det at de også kan håndtere sjeldnere, men livstruende hendelser når tiden knapp. I tillegg til mer normale situasjoner som grunnleggende livredning med hjerte- og lungeredning, trener de også på å håndtere fødsler, blant annet.

Emirates har investert mer enn 7 millioner dollar i avansert medisinsk utstyr om bord. I tillegg har man døgnkontinuerlig tilgang til en medisinsk rådgivningstjeneste med spesialister i medisin for luftfart.

Å ta den riktige avgjørelsen
I gjennomsnitt har Emirates’ personale omtrent 20 samtaler til den medisinske rådgivningstjenesten per 100.000 passasjerer som flyr. De fleste samtaler ikke fører til en omdirigering, men profesjonell konsultasjon hjelper mannskapet til å ta bedre beslutninger og gi riktig støtte til de berørte passasjerene, spesielt når det ikke er noen frivillige medisinske fagfolk på flyet.

Emirates.com

%d bloggere liker dette: