Article

Svenskene kommer, SJ vil kjøre tog i Norge

Foto Stefan Nillson SJ vil

Den svenske togoperatøren SJ oppretter et norsk datterselskap som skal delta på anbud om togtrafikken i Norge. SJ vil kjøre tog i Norge.

I fjor ble det gjennom Jernbanereformen åpnet for konkurranse om persontogtilbudene på utvalgte strekninger i Norge, med oppstart i desember 2018. Nå kommer SJ som første utenlandske aktør på banen.

– Vi ønsker å bidra til et langt bedre togtilbud for de reisende her i Norge. SJ har 30 års erfaring i et konkurranseutsatt marked, og har operert i Sverige i 160 år.  Vi er overbevist om at vi i samarbeid med andre aktører vil sikre at tog blir en mer attraktiv reisemåte for stadig flere i tiden fremover.

Berit Kjøll, Nyvalgt styreleder i SJ Norge.

– Alt handler om å være så nær kundene som mulig og forstå hva som er viktig for at de skal få en best mulig reiseopplevelse. Dette er en grunnleggende forutsetning for å lykkes, og som SJ har gode forutsetninger for å innfri basert på de erfaringene vi har fra det svenske markedet, sier Kjøll som ønsker konkurranse på jernbanen hjertelig velkommen.

SJ vil kjøre tog i Norge – rollebytte

SJ gikk igjennom samme prosess som det NSB nå opplever, da den svenske togdriften ble konkurranseutsatt i 1989. Siden da har SJ måttet tilpasse seg konkurransesituasjonen og alt det dette fører med seg. De siste 25 årene har de opplevd en fordobling i antall reisende og i 2011 ble den kommersielle trafikken fullt konkurranseutsatt.

Når SJ nå etablerer seg som et norsk selskap er den ferske styrelederen opptatt av at togoperatøren nå blir en tydelig stemme i norsk samferdsel. Kjøll er i den forbindelse spesielt opptatt av to ting.

– Det er utrolig viktig at Norge nå fortsetter prosessen med å få bedret infrastrukturen til den norske jernbanen, herunder sterk satsing på vedlikehold og oppgradering. Nasjonal transportplan ser ut til å bli det løftet norsk jernbane trenger, og grunnlaget for å en enda bedre jernbane er så definitivt til stede. I tillegg er det viktig at jernbanereformens intensjoner også blir realisert. Konkurranseutsettingen av jernbaner kommer til å gi flere og langt mer fornøyde kunder.

Naturlig forlengelse av Oslo-Stockholm-tilbudet

Svenske tog har allerede kjørt til Norge i over 100 år, og med sitt hurtigtogtilbud mellom Oslo og Stockholm i august 2015. Med det ble Sveriges mest populære hurtigtog også Norges mest populære, og antall reisende på strekningen har siden da økt med 28 prosent.

Datterselskapet SJ Norge blir dermed en naturlig forlengelse av dette. Men  blir etablert som norsk selskap – med norsk styre, ledelse og ansatte. Hvem som skal sørge for at driften går på skinner er foreløpig ikke klart, men rekrutteringen er i god prosess.

Om SJ

SJ driver i dag innenfor alle typer lokale og regionale passasjertog, intercity og høyhastighetstrafikk, inkludert nattog. Den svenske togoperatøren har kjørt på svenske jernbaner i 160 år, og frakter hver dag 130 000 reisende på 1100 avganger fra 275 stasjoner, er på nivå med de beste flyselskapene i Europa (KLM og Widerøe) i punktlighet og scorer høyt på kundetilfredshet hva gjelder komfort og service.

SJ pressefoto: Stefan Nilsson