Article

​Åpning av Bybanen til Flesland

Bybanen til Flesland

Fredag ble Bybanen til Bergen lufthavn Flesland offisielt åpnet. Byråd Anna Elisa Tryti, fungerende fylkesordfører Pål Kårbø kom med banen, mens lufthavndirektør Aslak Sverdrup sto på perrongen og ønsket velkommen.

Dagens åpning markerer slutten på banens tredje byggetrinn, og er resultat av to store prosjekter som er gjennomført i et godt samarbeide mellom partene Hordaland Fylkeskommune, Skyss og Avinor.

Byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti fortalte at overordnet mål for Bybanen var å gi Bergen et miljøvennlig transportsystem som bandt Bergen sammen og temmet byspredningen: – Bybanen er avgjørende for å få til den fortettingen vi legger opp til i kommuneplanens arealdel som sendes på høring til sommeren, sa hun.

At Bybanen nå går helt til Flesland er viktig for regionens nærings- og reiseliv, og sikrer at passasjerene kan gå tørrskodd mellom banen og flyet.

Bybanen helt til Flesland

Aslak Sverdrup understreket betydningen av å få Bybanen helt inn i terminalen. –Plasseringen er sentral for bruken, og Bybanen er det viktigste tiltaket for å øke kollektivandelen til og fra Bergen lufthavn, sa Sverdrup i sin tale. -Nå får passasjerene et godt, bredt kollektivtilbud der de kan velge mellom taxi, Flybuss, buss og bane.

-Dette er en festdag, og jeg er stolt over det vi her har oppnådd på kort tid. Det er en milepæl at vi nå er kommet til endestoppet i sør. Innsatsen må nå settes inn på videre utbygging av Bybanen mot vest og nord.

Pål Kårbø, Fungerende fylkesordfører.

Allerede fra i morgen av kan passasjerene ta Bybanen til og fra flyplassen. Bybanens endestasjon ligger inne i det nye terminalbygget på Bergen lufthavn. Nye Flesland åpner 17. august i år. Fram til dette vil reisende spasere mellom Bybanestoppet i den nye terminalen og dagens terminal. Det er cirka fem minutter å gå mellom terminalene, stort sett under tak.

Bybanens eksisterende rutetilbud blir videreført, men med flere forbedringer, blant annet kommer det ekstra avganger på lørdager. I den travleste tiden på ettermiddagen vil Bybanen gå hvert 5. minutt. Kjøretiden mellom Byparken og Flesland er beregnet til 45 minutter.