Article

Forbrukerombudet: Mye juks med flypriser og hotellovernattinger på nettet

juks

Mye prisjuks avsløres av et europeisk tilsyn med reiselivsformidlere. – Best pris er ikke alltid best, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth. 

Den ferske rapporten viser at i en tredel av tilfellene var prisen som kunden først fikk se, ikke den endelige prislappen, og ett av fem markedsførte tilbud var likevel ikke tilgjengelig. Kunder blir også lurt til å tro at det bare er få ledige rom igjen på overnattingsstedet, mens det i virkeligheten er flere – bare at disse er tilgjengelige på andre nettsider.

– Man kan ikke gi inntrykk av at hotellovernattingen koster mindre enn den faktisk gjør. Den markedsførte prisen skal være totalprisen. Den skal inkludere alle utgifter du må betale, understreker Lier Haugseth.

Ikke så superbillig

Når det gjelder fly, legges billetter ofte ut superbillig på nettet.

– Men så ser vi at det påløper nye kostnader, som seteavgift, bagasjeavgift etc. Når du har kommet deg gjennom bestillingen så ser du at du har fått en helt annen pris, sier Lier Haugseth, og legger til: – Men når du har kommet deg gjennom en bestilling, orker du kanskje ikke begynne på nytt.

Hun sier også at sammenligningssider kan være forvirrende, fordi de ikke gjenspeiler alle tilleggsutgifter som plutselig kan renne på. Det er ikke rart at folk blir forvirret, sier Lier Haugseth.

Hun er også opptatt av at folk kan bli lurt av brukeromtaler av hoteller.

– Man må være klar over at brukeromtaler ikke gir det fulle og hele bildet av et hotell eller en leverandør. Ikke alle negativer omtaler kommer fram, eller omtaler kan være redigert. Vi har gjennom tilsynet sett at brukeromtalene ofte framstår bedre enn de egentlig er, sier hun.

Mye juks sjekk bedre

Forbrukere må sjekke informasjonen bedre, er budskapet.

– Sjekk med flere kilder, ta forbehold – og ring gjerne hotellet selv for å få direkte informasjon. Da får man ofte et inntrykk, og kan stille oppfølgingsspørsmål, sier hun.

– Sjekk også vilkårene. Kan man avbestille hotellrommet, eller må man betale uansett?

Det er også viktig at forbrukeren spør seg selv hva som er viktigst: Er det den absolutt laveste prisen, eller er det andre elementer – som fleksibilitet?

Hun forteller at aktører som formidler reiser og prissammenligninger topper statistikken over forbrukerklager i Europa.

– Derfor tok forbrukermyndighetene og EU-kommisjonen initiativ til et felleseuropeisk tilsyn med denne type tjeneste. Forbrukerombudet i Norge og Island, samt myndighetene i 26 EU-land har sjekket til sammen 352 reiseformidlere på nettet.

Konklusjonen er at mye må rettes opp.

– Vi vil nå ta kontakt med aktørene og be dem rette opp manglene. Deretter skal vi følge opp at de faktisk gjør noe med problemet.

Dersom kravlisten ikke blir fulgt, kan forbrukermyndighetene både ilegge tvangsmulkt – og i siste instans advare forbrukerne mot enkelte aktører.

– Men vi tror jo at aktørene er interessert i fornøyde kunder og at de har tillit i markedet, avslutter Lier Haugseth.

%d bloggere liker dette: