Flyselskap

Bokstaver inn i gate-nummereringen på Bergen lufthavn

bokstaver bergen lufthavn

Fra og med 9. mai innfører Bergen lufthavn, Flesland bokstaver som en del av gate-nummereringen. Dette er en del av forberedelsene til at vi åpner ny terminal 17.august 2017.

Når flyplassen blir betydelig større er det en fordel å dele områdene inn i soner. Innlands-gatene får enten en C eller D foran gate-nummeret. D er gatene etter sikkerhetskontrollene på innland (gate 24-32), og C er gatene som benyttes til flyvninger på kortbanenettet (gate 33-35).

Utlandsgatene får en E eller en F, avhengig av om flyavgangen skal til et Schengen land eller ikke. I den nye terminalen vil alle gatene få en B foran gate-numrene.

Merk at nummer på gatene blir akkurat som før.

Enklere å skille med bokstaver

En av fordelene ved å innføre bokstaver i tillegg til gate nummer, er at det blir lettere å skille mellom innlands og utlandsgater. Noen av gatene på Flesland benyttes vekselvis som innlands- og utlands gate, og har i dag samme nummer. Dette har vært forvirrende og vi har lenge ønsket å gå over til et bedre og mer forståelig system. Mange internasjonale lufthavner benytter denne typen gate-nummerering og har gode erfaringer med den. I forbindelse med bokstav-merkingen har vi også forbedret skiltingen, ved å innføre nye lys-skilt som har bedre synlighet.

Les også: Bergen får eget «Flytog» Bybanen.