Norwegian klarte å sin side å øke inntjeningen per passasjerkilometer fra 0,39 kroner til 0,41 kroner i april.

SAS økte trafikken (RPK) med 15,8 prosent i april og økte kapasiteten (ASK) med 6,6 prosent, fremgår det av børsmeldingen selskapet publiserte mandag.

Fløy flere – tjente lite

Valutajustert yield (inntekt per passasjer) var imidlertid ned 10 prosent i april. Den nominelle yielden var ned 7 prosent og nominell PASK (inntekt per tilgjengelige setekilometer) opp 1 prosent.

Trafikktallene for april viser at 2,4 millioner passasjerer reiste med SAS, en økning på over 70.000 passasjerer sammenlignet med fjorårstallet. Flyselskapets samlede kabinfaktor ble samtidig forbedret med over 6 prosentpoeng til 76,3 prosent.

Økningen viser at SAS’ satsing på de mer fritidsorienterte rutene blir ønsket velkommen av kundene, heter det i rapporten.