Flyselskap

Qatar Airways innstiller totalt 17 ruter

Qatar Airways innstiller

Qatar Airways har fra tirsdag morgen suspendert 17 av de 51 rutene i Midt-Østen og Afrika, og så langt mer enn 100 flyvninger er kansellert hver dag inntil videre.
Det er den Diplomatiske situasjonen i Midtøsten som i henhold til internasjonale nyhetsmedier fikk Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater (UAE), Egypt og Bahrain og Jemen, Libya og Maldivene til avslutte de Diplomatiske forbindelsene med Qatar. I mellomtiden, har de tidligere landene stengt luftrommet for flyreiser fra Qatar Airways, som har hatt store konsekvenser for flyselskapet Doha.

Qatar Airways innstiller
Fra tirsdag morgen, har Qatar Airways måtte dermed å suspendere 17 av de 51 rutene i rutetilbudet i Midt-Østen og Afrika, og det betyr i utgangspunktet mer enn 100 kansellerte avganger daglig.

 

Qatar Airways innstiller – store utfordringer

Det vil selvfølgelig store utfordringer for Qatar Airways å få puslespillet om ruteplanlegging til å gå opp, dessuten koster også et betydelig tap av inntekter. Utfordringene er også relatert til rutene til andre destinasjoner i regionen, siden det ikke er mulig for Qatar Airways å fly over de fire landene som ønsker å isolere Qatar i den politiske maktkampen i Midtøsten.

Qatar Airways oppfordrer passasjerer med billett på de berørte flyvningene om å kontakte selskapet på telefon eller via internett HER

Les hvilke ruter som er innstilt på Qatar Airways nettsider HER (oppdateres fortløpende)

Mer informasjon om innstillingene finner du HER

Qatar Airways Airbus A 330 (QA)

Flyselskapene i de fire nabolandene har også innstilt sine flyvninger til og fra Qatars hovedstad Doha. Det skal være snakk om tilsammen 76 flyvninger daglig, hvorav 14 til og fra nabolandet Dubai.

Les trafikkinformasjon fra Emirates, Etihad Airways,

De fire landene Saudi Arabia, De Forente Arabiske Emirater (UAE), Egypt og Bahrain beskylder Qatar for å støtte terrorisme og andre grove overtredelser, samt landet forhold til Iran. De har derfor brutt de diplomatiske forbindelse med landet, samt stengt grensene til lands, vanns og i luften.

Om GCC

Samarbeidsrådet for de arabiske statene i Gulfen (Gulf Cooperation Council – GCC) består av Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabia. Handelsavtalen mellom EFTA-statene og GCCs medlemsland omfatter handel med varer, handel med tjenester, konkurranse, immaterielle rettigheter og offentlige anskaffelser.

Frihandelsavtalen med GCC trådte i kraft 1. juli 2014, men det har i den senere tid fremkommet rapporter om at avtalen ikke er fullstendig implementert i GCC-landene og at det ilegges toll på varer importert fra EFTA-landene. EFTA og GCC har igangsatt en prosess for å sikre at avtalen snarest blir implementert og håndhevet i GCC.

Avtalen gir Norge forbedret markedsadgang for industrivarer, landbruksvarer og fisk. Handelsavtalen innebærer at Norge får frihandel for praktisk talt alle varer som Norge eksporterer til GCC fra første dag etter at handelsavtalen trer i kraft. Avtalen gir bedre betingelser for norsk tjenesteeksport enn WTOs avtale om handel med tjenester (GATS) gir, eksempelvis innen skipsfart og sjøforsikring. I handelsavtalens fortale bekrefter partene blant annet sitt engasjement og respekt for miljøhensyn, grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstagerrettigheter.

I tilknytning til handelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med GCC. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med handelsavtalen.

Kilde: DFLY, NTB

%d bloggere liker dette: