Flyspråk

Dette er wetlease

Dette er wetlease

Wetlease er et leiearrangement hvor et flyselskap leier ut et fly med fullstendig besetning til et annet flyselskap og besørger vedlikehold og forsikring.

Leietaker betaler for den tiden flyet benyttes og holder drivstoff, betaler landingsavgifter, skatter og andre utgifter forbundet med driften.

Flyet bruker leietakers flight number. En wetlease varer vanligvis fra en til 14 måneder. Ved lengre leieforhold blir flyet vanligvis malt som leietakers øvrige fly og utad fremtrer det som leietakers eget.

Bakketjenester blir vanligvis utført av leietaker.

Ofte bruker leietaker sin egen kabinbesetning og i slike tilfeller er leieforholdet en «Damp lease».

Kilde: Wikipedia