Flyselskap

British Airways har søkt om godkjenning av wet-lease fra Qatar Airways

Qatar Helsinki lets celebrate British Airways har

British Airways har sendt inn søknad til det Britiske Luftfartstilsynet (CAA) om godkjenning av en «wetlease» avtale på ni Airbus A320 fra Qatar Airways. Dette er for å dekke sine forpliktelser under neste måneds planlagte streik av medlemmene på Mixed Fleet crew.

Den offisielle CAA-posten forteller at flyselskapet har søkt om å wetlease fly i «perioden mellom 1. juli  16. juli 2017, og for ytterligere to perioder, som ennå ikke er definert, men i maksimalt to måneder».

Under en wetlease leieavtale avgir flyselskapet fly, mannskap, vedlikehold og forsikring til et annet flyselskap.

Les også: Qatar Airways er igjen det beste flyselskapet i verden

British Airways har hatt problemer

Uttalelsen fra CAA sier at søknaden var blitt hjemlet i «med den begrunnelse at leieavtalen er begrunnet på grunnlag av eksepsjonelle behov. Og for å gjøre det mulig for British Airways å fortsette sin planlagte flyvninger. Spesielt i lys av den varslede streiken.

I forrige uke offentliggjorde fagforeningen Unite planer om en to ukers lang streik av Mixed Fleet crew, og sier at BA hadde «dannet en svarteliste for å pålegge sanksjoner» på kabinpersonalet som deltok i tidligere arbeidsnedleggelser.

Fagforeningen Unite

I en Twitter-melding oppfordrer fagforeningen Unite, at Luftfartstilsynet (CAA) må blokkere BAs planer om å wetlease fra Qatar Airways-fly, og advarer om at «leieavtalen kunne være i strid med luftfartsloven hvis British Airways ikke kunne påvise at et tilsvarende nivå av sikkerhetsstandarder ville bli brukt på Flyet «.

Qatar Airways eier en 20% eierandel i BAs morselskap IAG. Qatar og er også medlem av Oneworld-alliansen sammen med BA og det andre IAG-flyselskapet Iberia.

Les også: Datatrøbbel kan koste British Airways-eier MNOK 866

Om streik

Streik er et virkemiddel når ansatte går til felles arbeidsnedleggelse for å bedre arbeidsvilkårene. Det umiddelbare målet med å iverksette en streik er å oppnå helt eller delvis arbeidsstans. Gjennom at arbeidstakere i fellesskap eller i forståelse med hverandre iverksetter arbeidsstans rammer de arbeidsgiverens mulighet for å drifte virksomheten og dermed å tjene penger. På dette vis oppnår de det primære målet. Å tvinge arbeidsgiveren til å imøtekomme de ansatte i en tvist mellom organiserte arbeidere og den enkelte arbeidsgiver eller arbeidsgiverforeningen.

De ansatte vil ved iverksettelse av en streik vanligvis ha til hensikt å oppnå bedrede lønns- og arbeidsvilkår. En streik blir oftest organisert av arbeidernes fagforening.