Credit cards

Korthandel juni 2017- Måneden med mest kortbruk i år

Korthandel juni

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i juni ble utført 165,8 millioner kortkjøp, en økning på 2,6 prosent i forhold til juni 2016. Det ble handlet med betalingskort for 58,4 milliarder kroner, en vekst på 2,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

– Juni i år er den måneden til nå i år med mest kortbruk, kun i desember i fjor har kortene blitt benyttet flittigere. 16. juni var dagen med mest kortbruk i juni. Bare denne dagen ble det utført nesten 7,1 millioner kortkjøp og det ble handlet for ca 2,7 milliarder kroner, sier Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge.

BankAxept brukes flittig

I juni ble BankAxept-kortene benyttet 143,3 millioner ganger, noe som er 2 millioner mer enn samme måned i fjor. Totalt ble det handlet varer og tjenester for 47,2 milliarder kroner med disse kortene, noe som er 700 millioner mer enn i juni 2016.

– Statistikken for juni og hittil år viser at BankAxept er det kortet som benyttes mest. Mer enn åtte av ti kortkjøp i Norge utføres med BankAxept-kort, sier Narve Hansen, Chief Innovation Officer i BankAxept AS.

I tillegg til BankAxept-kort, fordeler kortbruken seg på ulike internasjonale kort, kredittkort og elektroniske gavekort.

Korthandel juni – om Nets

Nets er spesialist på å styrke og drive utviklingen av digitale betalinger. Vi knytter banker, bedrifter og forbrukere sammen i et internasjonalt nettverk som legger til rette for digitale betalinger. Gjennom vår tilstedeværelse i hele det nordiske markedet, leverer vi en rekke kort- og kontobaserte tjenester samt betalingsløsninger for varehandelen.