Flyselskap

Analytiker: SAS-aksjer må selges med rabatt

selges med rabatt markant vekst 8 juni 2017 torsdag 25 mai USA til Beste Pris barnepriser Ukens Now Helgetilbud landingsrettigheter forbedret mars Happy Weekend

Vi publiserte for 6 dager siden at den svenske stat igjen vurderer å selge seg ytterligere ned i antall SAS-aksjer og dermed sin (statens) eierandel i det delvis-statseide flyselskapet SAS. Analytikere advarer nå mot kortsiktig kursfall dersom den svenske staten – og potensielt også den norske – skal kvitte seg med sine eierposter i SAS.

Analytiker Jacob Pedersen i Sydbank er blant dem som følger SAS tettest, og han er ikke overrasket over at spekulasjonene igjen tar av.

«Allerede i forbindelse med den svenske statens salg av SAS-aksjer i oktober 2016 sto det klart at svenskene ikke anså seg som langsiktige eiere av SAS. Derfor er det ikke overraskende hvis den svenske staten er i gang med en mer formell salgsprosess», skriver Pedersen i en fersk analyse.

«SAS-investorene må forvente at et samlet salg av den svenske stats aksjepost skjer med en viss rabatt i forhold til dagskursen – nøyaktig som det skjer når større eierposter skifter hender i andre børsnoterte selskaper», skriver Pedersen, som dog legger til at de kun forventer en kortvarig negativ kurseffekt.

Tviler på bransjeløsning

Høsten 2016 solgte både den norske og svenske staten større eierposter i SAS. Norske myndigheter avhendet 9,2 millioner aksjer for omtrent 132 millioner norske kroner på daværende kurs, og ble sittende med en eierandel på 11,5 prosent.

Den svenske staten solgte 13,8 millioner aksjer, og reduserte med det sin eierandel til rundt 17,2 prosent.

I forbindelse med nedsalget ble det trukket frem som negativt at det ikke kom inn noen industriell eier. Dette er også et spørsmålstegn i dag.

«Skulle andre flyselskaper ha hatt lyst til å overta SAS, hadde dette vært en opplagt mulighet til å starte den prosessen. Det skjedde ikke, og det ser heller ikke ut til å skje denne gangen. Derfor ser vi det som rett usannsynlig at SAS blir kjøpt av et konkurrerende flyselskap i forbindelse med prosessen omkring salg av den svenske (og potensielt også norske) stats eierandel. Likeledes ser det ut som om de institusjonelle investorer stadig er tilbakeholdne med å kaste seg over SAS-aksjene», skriver Jacob Pedersen.

Kilde: e24.no