Flyselskap

FlyViking utvider ruteprogrammet til å omfatte Trondheim

18 kroner per billett utvider ruteprogrammet

FlyViking utvider ruteprogrammet til å omfatte Trondheim, samt flere ruter på etablerte flyplasser i Nord-Norge.

FlyViking startet flyvning på regionalnettet i Nord Norge i mars 2017. Selskapet har så langt operert ruter mellom byene Hammerfest, Alta, Tromsø, Bodø, Harstad/Narvik og Stokmarknes.

FlyViking utvider nå høstprogrammet til også å omfatte én daglig flyvning mellom Bodø og Trondheim/retur. Dette innebærer at vi knytter Midt-Norge sammen med ruter i nord. I tillegg åpner FlyViking morgenruter mellom Stokmarknes-Bodø og Harstad/Narvik – Bodø. I tillegg justeres rutetider andre steder, slik at det skal bli lettere å fly på hele rutenettet. Videre blir det lagt opp til gjennomgående ruter som Harstad/Narvik – Tromsø – Hammerfest. De nye rutene er i salg fra idag for flyvninger fra og med 4. September.

Utvider ruteprogrammet med Trondheim

Selskapets administrerende direktør Stein Terje Dahl sier at trafikkgrunnlaget mellom alle disse byene er godt, og at FlyViking vil tilby billige billetter og attraktive rutetider. Vi har fått flere innspill på behovet for ruter til Bodø og søker her å imøtekomme dette behovet fra disse stedene. På spørsmål om dette er første steg i utvidet ruteprogram mellom Nord-Norge og Sør-Norge, uttaler Dahl at det kan være aktuelt, men at det ikke foreligger beslutninger om dette på nåværende tidspunkt.