Article

Norsk Reiseliv skuffet over forslaget om momsøkning for reiselivet

Turistskatt Norsk reiseliv skuffet

Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å øke reiselivsmomsen fra ti til tolv prosent. Det vil ramme hotellene, camping, skiheiser, fornøyelsesparker og transport i et konkurranseutsatt reiselivsmarked sier direktør Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.

Reiselivet er i vekst, både globalt og nasjonalt, og Norge har tatt sin del av denne veksten de seneste årene. Økningen har i hovedsak kommet fra utenlandsmarkedet og vi ser nå at denne veksten flater ut i 2017. Et forventet økt antall reisende på verdensbasis i årene som kommer gjør at den norske reiselivsnæringen har potensial til fortsatt vekst. Men det krever at myndigheten tilrettelegger for dette. Den internasjonale konkurransen er tøff og en prisøkning i form av at momsen på reiselivstjenester øker fra ti til tolv prosent vil få konsekvenser. Vi er derfor svært skuffet over at Regjeringen foreslår å øke momsen sier Tuftin.

Momsøkning rammer distriktene

Momsøkningen vil ramme mangfoldet i reiselivet og ikke minst slå hardt ut for dem som driver hoteller og opplevelsesselskaper i distrikts-Norge. Utviklingen i reiselivsnæringen har de seneste årene vært positiv i forhold til volumøkning og interessen for å feriere i Norge har økt betydelig, men det har ikke vært en tilsvarende inntektsøkning. Det er store variasjoner på belegg og inntjening rundt om i reiselivs-Norge, hvor ett av tre hoteller går med underskudd.

Regjeringen lanserte i mars i år den såkalte Reiselivsmeldingen hvor det signaliseres en satsing på reiseliv. Vi hadde ventet at dette ga seg utslag i statsbudsjettet for 2018, sier Tuftin. For å sikre en fortsatt bærekraftig vekst i et stadig tøffere internasjonalt reiselivsmarked og for å styrke markedsmulighetene for norske reiselivsaktører må forholdene legges bedre til rette for reiselivsnæringen. Det gjør man ikke ved å øke momsen slik Regjeringen nå foreslår, sier Tuftin.

Vi er likeledes skuffet over at det ikke satses mer på næringsrettet forskning i og om reiselivet, og vi mener at det må en mye sterkere satsing til for å sikre bredden av aktører i reiselivet digital kompetanse og ikke minst muligheten til å implementere digitale løsninger, sier direktør Per-Arne Tuftin.

Norsk Reiseliv er en uavhengig bransjeorganisasjon for reiselivet i Norge med de største reiselivsbedriftene og de viktigste destinasjons- og landsdelsselskapene som medlemmer. Våre medlemsbedrifter og deres partnere står for vel 95 prosent av den internasjonale reiselivsmarkedsføringen.

%d bloggere liker dette: