Flyselskap

Bortfall av A-post gir færre oppdrag for West Atlantic

Bortfall av A-post

«Brevvolumene er mer enn halvert siden 2000 og er ventet å falle betydelig også framover» skriver Samferdselsdepartementet i det ferske statsbudsjettet.

Bortfall av A-post og levering på lørdager gjør at Posten må tåle kutt i statsbudsjettet.

– Dette er en styrt utarming av Posten, sa Liv Signe Navarsete (Sp) i forrige uke.

Mens Danmark har redusert til postombæring kun én dag i uken fra nyttår, har Stortinget bestemt at Norge fortsatt skal ha postlevering fem dager i uken. Men samferdselsdepartementet får nå utredet alternative servicenivåer i leveringsplikten, står det i statsbudsjettet.

De nye reglene gjelder fra 1. januar 2018, og det berører West Atlantic, som i dag har hovedansvaret for å fly posten i Norge. Avtalen løper frem til 2020, men endres nå vesentlig og krever færre fly.

«Vi jobber med Posten Norge for å gjøre denne overgangen så smidig som mulig.»

Fredrik Groth, Administrerende Direktør for West-Atlantic i den siste kvartalsrapporten.

Dette påvirker spesielt ATP-flåten som brukes av flyselskapet i Norge. De lengste avstandene, inkludert Svalbard-rutene flys med Bombardier CRJ200PF. West-Atlantic er et av de få, og langt på vei den største operatøren av det britiske flyet, og i perioder har en rekke maskiner blitt tatt ut av produksjon.

Tidligere avtale med SAS Cargo

Postens tidligere avtale med SAS Cargo utløp i 2006. Posten valgte etter en anbudskonkurranse valgt å inngå avtale med West Air Sweden om flyfrakt av post på stamruteflyplasser i Norge.

Ved inngåelsen av avtalen ble det for første gang blir etablert et fraktflynett i Norge. West Air har løst oppdraget med 8 fly for å dekke Postens behov. Til sammen deltok 11 flyselskaper i Postens anbudskonkurranse.

West Atlantic Group

Posten benytter flyselskapet West Air Sweden for flyfrakt av post i stamrutenettet i Norge. West Air Sweden er Sveriges største fraktflyselskap. Flyselskapet har hovedkontor i Göteborg, og flyparken har base på Hovby lufthavn i Lidköping. Selskapet driver fraktflygning for FedEx, DHL, TNT og UPS, og flyr også post for det svenske og norske postverket.

Siden 2011 har flyselskapet vært en del av West Atlantic Group sammen med det britiske flyfraktselskapet Atlantic Airlines. Begge selskapene er underlagt holdingselskapet West Atlantic med hovedkvarter i Göteborg, men fraktflyene som opererer i Norge og Sverige er fortsatt merket med «West Air»-navnet.